"وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ" ibaresinin tercümesi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ibareye “Dönüş ancak O’nadır.”şeklinde mâna verilmiştir; Şûra Sûresinin15. ve Bakara Sûresinin 285. Âyetinin sonunda geçmektedir. Üstadımızın metinde yaptığı izahlar bu âyet-i kerîmelerde haber verilen “dönüş”ün tefsiri mahiyetindedir. Buna göre, dönüş;

- Dâr-ı fâniden dâr-ı bâkiye dönme.

- Kadîm-i Bâkînin makarr-ı saltanat-ı ebediyesine gitme.

- Kesret-i esbabdan Vâhid-i Zülcelâlin daire-i kudretine gitme.

- Dünyadan âhirete geçme demektir.

“Yani, dâr-ı fâniden dâr-ı bâkiye dönülecek ve Kadîm-i Bâkînin makarr-ı saltanat-ı ebediyesine gidilecek ve kesret-i esbabdan Vâhid-i Zülcelâlin daire-i kudretine gidilecek, dünyadan âhirete geçilecek. Merciiniz Onun dergâhıdır, melceiniz Onun rahmetidir. Ve hâkezâ…”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...