Toprak unsuru ile diğer unsurların mukayesesi yapılarak, toprağın manen onların fevkinde olduğu anlatılmaktadır. İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toprak; hava, su, ateş gibi temel unsurlar içinde en kesif olanıdır. Bu yüzden cismaniyeti temsil hakkı toprağındır. Ve toprak hayata kaynak ve daye (dadı) olma konusunda birinci sıradadır. Dikkat edilirse bütün canlıların menşei topraktır.

Hazret-i Âdem (as)’in ilk yaratılışı doğrudan topraktandır. Diğer canlılar da topraktan yaratılmışlardır ve topraktan çıkan gıda maddeleriyle beslenmekte, hayatlarını devam ettirmektedirler.

“Arz, âlemin kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda isal eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak, en yüksek semavattan Halık-ı Semavata daha yakın bir yoldur. Zira, kâinatta tecelli-i rububiyet ve faaliyet-i kudrete ve makarr-ı hilafete ve Hayy-u Kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun, topraktır.”(1)

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...