"Asr zamanında ki o zaman..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asr namazının anlatıldığı kısım çok uzun olduğundan, anlaşılmasında belki bir zorluk olabilir. Bu bölümü de maddeler halinde izah etmeden önce bazı ifadeler üzerine kısaca duralım:

Kadim-i Bâkî: Kadim, ezelî olan demektir. Bâkî ise ebedî olan demektir. Kadim-i Bâkî denildiğinde, Cenâb-ı Hakk’ın ezelî ve ebedî olduğu anlaşılır. Cenâb-ı Hakk’ın bu sıfatının burada kullanılmasının sebebi ise, ikindi vaktinin zeval ve fenayı hatırlatması sebebiyle kişiye bir Kadim-i Bâkî’yi aratmasıdır.

Kayyûm-u Sermedî: Kayyum, ezelden beri var olan, bizatihi kaim olan ve mahlûkatını ayakta tutarak onlara kıyam veren demektir. Sermedî ise, hem ezelî hem ebedî olan demektir.

Dergâh-ı Samedâniye: Samed, Cenâb-ı Hakk’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması ve her şeyin O’na muhtaç olması demektir. Dergâh-ı Samedâniye ise, bütün kâinatın kendisine muhtaç olduğu Zatın dergâhıdır.

Rububiyet: Cenâb-ı Hakk’ın mahlûkatını terbiye etmesi, büyütmesi, idare etmesi, rızıklandırması, yaşatması, öldürmesi ve onlarda tasarruf etmesidir.

Asr zamanının hatırlattıkları:

· Güz mevsim-i hazînânesini hatırlatır.
· İhtiyarlığın halet-i mahzunanesini hatırlatır.
· Ahir zaman mevsim-i elîmânesini hatırlatır.
· Hem yevmî işlerin neticelenmesi zamanıdır.

· Hem o gün içinde mazhar olduğu sıhhat, selamet ve hayırlı hizmetler gibi ilahî nimetlerin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamandır.

· Hem o koca Güneş’in batmaya meyletmesinin işaretiyle, insan bir misafir memur ve her şeyin geçici, bîkarar olduğunu ilan etme zamanıdır.

İşte:

· Ebediyeti isteyen,
· Ebed için halk olunan,
· İhsana karşı perestiş eden,

· Ve firaktan müteellim olan ruh-u insan, şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadim-i Bâkî ve Kayyûm-u Sermedî’nin dergâh-ı Samedâniyesine arz-ı münacat eder.

Asr namazının mânası:

· Cenâb-ı Hakk’ın zevalsiz ve nihâyetsiz rahmetinin iltifatına iltica etmek,

· Hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd etmek,

· Rububiyetinin izzetine karşı zelilâne rükûa gitmek,

· Sermediyet-i Ulûhiyetine karşı mahviyetkârâne secde etmek,

· Hakiki bir teselli-i kalp, bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Kayyum isminin Kadir ismiyle de bağlantısı var olduğunu farkettim: Kudreti sonsuz ve mutlak olmayan bir Zat ,tüm kainatı ayakta tutamaz. Doğru mu ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Doğru.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...