"Madem insan bekaya âşıktır; elbette bütün kemâlâtı, lezzetleri, bekaya tâbidir. Ve madem beka Bâkî-i Zülcelâle mahsustur. Ve madem Bâkînin esmâsı bâkiyedir. Ve madem Bâkînin aynaları Bâkînin rengini, hükmünü alır..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem insan bekaya âşıktır; elbette bütün kemâlâtı, lezzetleri, bekaya tâbidir. Ve madem beka Bâkî-i Zülcelâle mahsustur. Ve madem Bâkînin esmâsı bâkiyedir. Ve madem Bâkînin aynaları Bâkînin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife, o Bâkîye karşı alâka peydâ etmektir ve esmâsına yapışmaktır. Çünkü Bâkî yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur."

"İşte ikinci يَا بَاقِى أَنْتَ الْبَاقِى cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz mânevî yaralarını tedavi etmekle beraber, fıtratındaki gayet şiddetli arzu-yu bekayı onunla tatmin ediyor."(1)

İnsan fıtraten sonsuzluğa, ebedi yaşamaya, müptela derecesinde aşıktır. İnsanın fıtratında bulunan bütün değerler ve kemaller beka ile anlam kazanıyor. Beka olmasa bütün bu değerler ve kemaller anlamsız ve köksüz kalıyor. Bu yüzden insanı ve mahiyetinde bulunan değerleri güzelleştirip anlamlı kılan beka, insan için en büyük varlık problemidir. İnsan bu problemi ancak Baki olan Allah’a intisap ile çözebilir.

Allah’ın Zatı baki olduğu gibi, zatı ile kaim olan isim ve sıfatları da bakidir. İsim ve sıfatlarına ayna olan mevcudat da baki olmak lazımdır. Zira baki bir ismin fani ve çabuk kırılır bir ayna ile tecelli etmesi kabil değildir. Öyle ise isme konu olan ve o ismi kendi üzerinde gösterip ilan eden mevcudat aynasının da isimler gibi baki olması hikmeten gereklidir.

Bir ayna parçası, yüzünü Güneşe çevirdiği sürece, içinde bir Güneş daimi olarak kendini gösterecektir. Güneş o aynada tecelli ederken, kendi hususiyetlerini de o aynaya taşıyacaktır. Bu yüzden tecelli olunan şeyin, tecelli edenin rengi ile renklenmesi bir kaidedir. Ona ayna olmanın yolu da Onun muhabbetini kazanmaktan ve marziyatını yerine getirmekten geçer. Yani onun istediği gibi yaşamamızdan geçer. Bunun yolu ise sünneti seniyedir.

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...