Yirmi Üçüncü Pencere’deki âyetin yeri ve açıklaması ile birlikte, giriş kısmını, hayatın mahiyet ve keyfiyeti ağırlıklı olarak cümle cümle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet-i kerimenin meali: “Ölümü de hayatı da yaratan Odur."(Mülk Sûresi, 2)

Bu kısım, Mülk Sûresinin ikinci ayetinin devamıdır. Birinci ayetle birlikte meali aşağıda verilmiştir.

“Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O Aziz’dir ( mutlak güç sahibidir), Ğafur’dur (çok bağışlayandır.”

"Hayat, kudret-i Rabbâniyemu’cizâtının en nuranîsidir, en güzelidir.”

Mucizât, mucizeler demektir. Mu’ciz, karşısındakini acze düşüren demek olup peygamberlerin eliyle gösterilen mu’cizeler onların davalarının ispatı içindir. Birçokları bu mu’cizeler karşısında imana gelmişler bir kısmı da bunlara sihir demiş ve küfürlerine devam etmişlerdir.

Üstadımız, bu kâinatta yaratılan ve İlâhî terbiyeden geçerek en mükemmel şekline varan her varlığın bir kudret mu’cizesi olduğunu ifade ediyor. Allah’ın Rabbanî kudretiyle yaratılan bu mu’cizelerin en nuranîsi ve en güzeli hayattır.

Hayatın taklid edilmesi, bir benzerinin yapılamaması onun mu’cize oluşunu gösterdiği gibi, bu mu’cize, aynı zamanda en çok sevilen, en çok rağbet edilen en güzel bir İlâhî ihsandır.

“Ve vahdâniyet burhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır.”

Her mahlûk Allah’ın hem varlığına hem de birliğine delalet eder. Bunlar içerisinde en parlak ve en kuvvetli delil hayattır. Zira hayatın en alt tabakası olan nebatat hayatının bile tahakkuk etmesi için sudan toprağa, yağmurdan ziyaya kadar her şey lazımdır. Hayat bütün bunların teşrik-i mesaileriyle ortaya çıkmıştır. Biri olmasa hayat da olmaz. O halde hayatı kim yaratıyorsa, ona hizmet eden bütün kâinat da O’nun mülküdür, O’nun emriyle o bitkinin hayatına hizmet ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...