Yirmi Üçüncü Pencere

İçerikler


 1. "Hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyûmu bütün esmâ ve şuûnâtıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır." ifadesini izah eder misiniz?

 2. Hayat için "Tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrağı" deniliyor. Kalp için de aynı ifade, yani ayine-i Samed kullanılmıştı. İlk ifadeye göre söz konusu ayineler ikiden fazladır. Bunlar nelerdir; aralarındaki münasebetin izahı?

 3. Yirmi Üçüncü Pencere’deki âyetin yeri ve açıklaması ile birlikte, giriş kısmını, hayatın mahiyet ve keyfiyeti ağırlıklı olarak cümle cümle izah eder misiniz?

 4. "Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir, ve hâkezâ..." cümlesini ve hayatın ilim olmasını nasıl anlamalıyız?

 5. "Hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit, Hakîm ismi dahi tecellî eder, hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecellî edip, meskenini hâcâtına göre tertib ve tezyin eder." yuva ve mesken bildiğimiz anlamda mı kullanılmış?

 6. "Hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil, âdi bir vazife değil!" ifadelerini izah eder misiniz?

 7. "O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler." İzahı?

 8. "Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar." Devamıyla açıklar mısınız; "inkişaf edip ayrılma" ne demektir?

 9. “Hem hayat, kâinatın tedbir ve idaresinde hükümfermâ olan rızık ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor…” Burayı, hayatın yaratılmasından sonraki faaliyetler ağırlıklı olarak izah eder misiniz?

 10. "İşte, göz önünde her vakit gördüğümüz bu had ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zâtları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri,.." Burayı ruh ile hayat farkına değinerek izah eder misiniz?

 11. Otuz Üçüncü Söz´ün Yirmi Üçüncü Pencere'sini izah eder misiniz?

Yükleniyor...