Yirmi Üçüncü Pencere

İçerikler


  1. Yirmi Üçüncü Pencere’deki ayetin yeri ve açıklaması ile birlikte, giriş kısmını, hayatın mahiyet ve keyfiyeti ağırlıklı olarak cümle cümle izah eder misiniz?

  2. Hayat için "Tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrağı" deniliyor. Kalp için de aynı ifade, yani ayine-i Samed kullanılmıştı. İlk ifadeye göre söz konusu ayineler ikiden fazladır. Bunlar nelerdir; aralarındaki münasebetin izahı?

  3. "Hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyumu bütün esma ve şuunatıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır." ifadesini izah eder misiniz?

  4. "Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar." Devamıyla açıklar mısınız; "inkişaf edip ayrılma" ne demektir?

  5. "O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler." İzahı?

  6. "Hem hayat, kâinatın tedbir ve idaresinde hükümferma olan rızık ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor…" Burayı, hayatın yaratılmasından sonraki faaliyetler ağırlıklı olarak izah eder misiniz?

  7. "Hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit, Hakîm ismi dahi tecelli eder, hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecelli edip, meskenini hacatına göre tertib ve tezyin eder." Yuva ve mesken bildiğimiz manada mı kullanılmış?

  8. "Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hakeza..." cümlesini ve hayatın ilim olmasını nasıl anlamalıyız?

  9. "İşte, göz önünde her vakit gördüğümüz bu had ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri..." Burayı ruh ile hayat farkına değinerek izah eder misiniz?

Yükleniyor...