Hayatın; kâinatın en parlak nuru olması ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nasılki ziya, ecsâmın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır."(1)

Hayat, insanın duygu ve azalarını çalıştıran bir elektrik gibidir. Nasıl ki, elektrik olmadan hiçbir elektronik eşya çalışmaz ve bir işe yaramaz ise, hayat olmadan da insanın fıtratına takılmış olan hiç bir latife, duygu ve aza çalışmaz ve nursuz kalır. Mesela insan, aklı ile kâinat üzerinde yazılı olan mana ve hikmetleri ancak hayat sayesinde keşfedebilir. Zira aklı ve muhakemeyi çalıştıran hayattır. Hayatın kâinata nur olmasının bir manası budur.

İkinci bir mana ise, hayatın kâinat içerinde en parlak bir nur olması, tevhide en kat’i ve en sağlam bir delil olmasındandır.

Hayat bütün kâinattan süzülüp gelen bir damla, bir meyve, bir netice gibidir. Küçük bir arı, basit bir cüz iken, hayat ile bütün kâinatla alakadar oluyor ve küllî hükmüne geçiyor; o azametli şeyler arıya yani hayata hizmet ediyor.

Hayata sahip olmak, bütün kâinata sahip olmakla mümkündür. Demek arıya hayatı kim veriyorsa, bütün kâinata sahip olup hükmeden de odur. Zira hayat ile kâinat birbiri ile sıkı bir bağ içindedir. Hayat öyle bir san’attır ki, onu Allah’tan başka kimse yapamaz ve taklit edemez.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...