Hayatın, kâinatın "en latif mayesi, en yüksek kemali ve rabıta-i ittihadı" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Maye; esas ve temel demektir, hayat kâinatın temeli ve esası oluyor. Bir binanın temeli olmadan ayakta durması nasıl mümkün değilse hayat olmadan da kâinatın var olması ve devam etmesi mümkün değildir. Kâinatı ayakta tutan, devamını sağlayan şey hayattır.

Kemal ise mükemmellik olup, kâinat fabrikasının en son ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ise hayattır. Hayat kâinatın kemali yani en mükemmel kıvamı oluyor. Kâinata "ne için varsın ve neden işlemektesin?" diye sorulabilse, o da "Kemalim olan hayat için varım ve hayatın teşekkülü için işlemekteyim." diyecektir.

Kâinatın bir arada ve bir bütün hâlinde olmasının nedeni de hayattır. Hayat olmasa kâinat dağılır, birliği ve düzeni bozulur. Nasıl insan hayatı bedenden çıktığında beden çürüyüp dağılıyor. Aynı şekilde hayat da kâinat bedenini bir arada tutup birliğini ve dirliğini sağlayan ana unsur hükmünde bir değerdir.

En büyük galaksiden, en küçük atom zerreciğine kadar her şey hayatın teşekkülü için itaat ve imtisal içinde hareket ediyor. Koca Güneş küçücük arının ısınmasında ve hayata tutunmasında lamba ve soba vazifesini ifa ettiği gibi, gözle görünmeyen küçücük hücre ve atomlar da arının bünyesinde mükemmel bir ahenk ve insicam ile hareket edip, onun hayatının devam etmesine hizmet ettiriliyorlar...

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kâinatın ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, hülasası hayattır." Hayat kâinatın nasıl ruhu, mayesi, esası olabilir? Hayatla kâinat arasındaki münasebet hangi cihetlerle kendini gösterir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...