"Zaruret derecesinde olsa, inşallah zarar vermez. Fakat ben reddettim; reyinize havale ediyorum." Rejim Üstad'a bu kadar eziyet çektirdiği hâlde neden iaşe çıkartmak istiyor? Devamındaki mektuplarda da bu konuda ifadeler var.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem hâl böyledir اِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ kaidesiyle, zaruret derecesinde olsa, inşaallah zarar vermez. Fakat ben reddettim; reyinize havale ediyorum." (Emirdağ Lahikası-I, 8. Mektup)

"İaşe için tahsisatlarından, yalnız masraf borçları vermek için birtek defa sekiz günlük tayinatı kabul ettim, daha istemem dedim." (bk. age., 9. Mektup)

"Bana karşı şimdiki tazyikatın üç sebebi var: Birincisi: Heyet-i Vekilenin kararıyla, iaşem için hergün iki buçuk banknot ve sair masraflar için de bir tahsisat ve istediğim tarzda bir haneyi inşa edip bana vermek hakkında buraya emir gelmişti. Ben de kabul etmedim. Yalnız yol masrafı için Denizli'de sevkiyatım için verilen bir kısmı kabul ettim. Onlar da kızdılar, tarassuta başladılar." (bk. age., 17. Mektup)

Zaruret derecesinde almak ruhsat iken, bu ruhsatı kabul etmemek ise takva ve azimet oluyor. Büyük zatlar ruhsat ile değil takva ve azimet ile hareket ettikleri için, onların bu tarzda hareket etmeleri imanlarının kuvvetinden ileri geliyor.

Rejim her ne kadar zalim ve taraflı olmuş olsa da ortada kanun var nizam var devlet var. Eğer birisi mahkûm edilip bir yere sürgün yapılıyor ve diğer insanlarla görüşmesine izin verilmiyorsan, o insanın temel ihtiyaçları karşılamalıdır. Bu devlet olmanın bir gereğidir. Siyasi suçluları hapse atan bir irade, bu suçluların tayinatını hapiste vermek zorundadır.

Üstadımız sürekli tarassut altında bırakıldığı için onun yol masrafları, tayinatını devletin karşılaması iktiza ediyor. Üstadımız takva ve azimetin bir gereği olarak devletin tahsis ettiği bu tayinat ve masrafların büyük bir kısmını kabul etmemiştir.

Üstadımızın bu tayinat ve tahsisatları kabul etmemesinin bir nedeni de onların o zalim ve haksız iktidarını meşrulaştırmamak adınadır ki; bu bir sivil itaatsizlik eylemidir. Evet, sana eziyet eden ve zulmeden bir iktidarın tayinat ve tahsisatına kendini mahkûm etmen, onlara bağımlı olman anlamına geldiği gibi, zımnen onları kabul edip tanımak anlamına da gelir ki bu Üstadımıza yakışmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...