"Zira, o şeyin zerrelerine, hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmiş ki, o zerre, cüz’ü olduğu zîhayata bakar, onun nizamına göre vaziyet alır. Bütün mevcudata karşı muamelâtını ve münasebât-ı rızkıyesini..." cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zira, o şeyin zerrelerine, hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmiş ki, o zerre, cüz'ü olduğu zîhayata bakar, onun nizamına göre vaziyet alır. Belki o zîhayatın bütün nev'ine bakar gibi, o nev'in devamına yarayacak her yerde zer' etmek ve nev'inin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyet alır. Belki o zîhayat, alâkadar ve muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı muamelâtını ve münasebât-ı rızkıyesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte, eğer o zerre, bir Kadîr-i Mutlakın memuru olmazsa ve nisbeti o Kadîr-i Mutlaktan kesilse, o vakit o zerreye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lâzımdır."(1)

Bir tohum ya da çiçeğin bünyesinde çalışan bir atom parçacığı, hareket ve vaziyetini bünyesinde çalıştığı tohum ya da çiçeğin genel sistemine uygun bir şekilde tanzim etmek zorundadır. Zira atomun her hareketi, sistemin bir parçası, bir unsurudur.

Rastgele atılacak bir adım ya da hareket, o tohum ya da çiçeğin bünyesinin mahvına sebep olur. Öyle ise o atom parçası çalıştığı çiçek ya da tohumun bütün sistem ve yapısını bilip ona göre hareket etmesi gerekir.

Bu demek oluyor ki; o atom parçası bütün çiçek ya da tohumun bünyesini ve kainat ile olan ilişkilerini bilecek bir ilime ve kudrete sahip olması demektir ki; cansız, şuursuz ve iradesiz atoma bir nevi sonsuz ilim, irade, kudret vermek anlamına gelir. Bu ise cehaletin en derin bir tezahürü olur.

Ya da bu atom zerresi; Allah’ın bir memurudur, O'nun plan ve sevki ile hareket ediyor. Atoma Allah’ın memuru nazarı ile bakılmaz ise, o zaman her bir atoma İlahlık payesi vermek gerekiyor ki bu tam bir safsatadır.

Allah, tohum ve çiçeği öyle bir özellikte yaratmış ki; adeta o tohum ve çiçeğin sümbülleşip açması için, bütün kainatın seferber olması gerekiyor. Yani o tohumun kendi bünyesindeki sistem, kainat sistemi ile entegre çalışıyor, öyle ise bir çiçeği ihya etmek için bütün kainat çarklarının işletilmesi gerekiyor. Eğer çiçeği atom denilen zerre yapıyor diyorsan, o zaman o atomun bütün kainata sözü geçecek bir ilim ve kudrete sahip olmasını da aklen kabul etmen gerekir ki, bu hurafenin en hurafesidir denilmek isteniyor.

Güneş olmasa tohum açamaz, öyle ise atomun güneşe hükmü geçmesi gerekir. Su olmasa tohum yine açamaz, o zaman o zerrenin suya da hükmü geçmesi gerekir vs... bunları çoğaltmak mümkündür. Ama her şeye sözü ve hükmü geçen Allah yapıyor desek ve zerre de Allah’ın bir memuru olup onun sevki ile hareket ediyor desek, bu gayet mantıklı ve aklidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

erkandino

Allah razı olsun çok teşekkür ederim 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...