"Bir çiçeğin yaratılmasını esbaba havale etsek, toprağın her bir zerresinin o çiçeği hasiyetiyle tanıması lazım gelir." deniliyor. Halbuki modern bilime göre, çiçeklerin farklılıkları tohumlarındaki DNA sebebiyle olduğu söyleniyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuyu birkaç madde halinde özetleyebiliriz.

Birinci olarak, toprak olmadan DNA denilen şey bir anlam ifade etmez. Güneş olmasa yine DNA denilen şey gelişip büyüyemiyor. Hava olmasa yine yaşam olmuyor. Demek bir tohumun çatlayıp içinde kader kalemi ile yazılan ince şifrelerin tatbik sahasına çıkması, bütün sebeplerin kolektif çalışmasına ve bir birlerinin imdadına koşması ile mümkündür. Ya diyeceğiz ki, her bir sebep kendi başına bütün bu işleri biliyor ve ona göre uyum içinde hareket ediyor, ya da her şeyin tedbir ve dizgini elinde olan Allah’ın sevk ve idaresi ile bu işler oluyor.

İkinci olarak, nasıl sebep olmadan netice olmuyor ise, fiil de failsiz olmaz. Her fiilin bir faili vardır. Fail ise ancak ilim ve şuur sahibi olmalıdır. Yazılmış bir kitabı, kalem yazdı, denilmez, katip kalem ile yazdı denilir. Öyle ise tohum da harika bir kitaptır. Onun etrafında kümelenen cansız ve şuursuz sebepler ise tıpkı kalem gibi birer sebeptirler, tohumu asıl yazan ve yaratan Allah’tır.

DNA denilen şey, çiçeğin ince ve latif hatlar ile tohuma yazılmasıdır. Tıpkı bir bilgisayar programının yazılması gibi. DNA denilen şeyi o tohuma yazmak en az çiçek kadar mükemmel ve muazzam bir hadisedir. DNA denilen şeyi o tohuma yazmakla iş bitmiyor; o DNA’nın açılıp inkişaf etmesi için diğer sebeplerin de istihdam olması gerekiyor. DNA’yı yazan ile sebepleri istihdam eden elin aynı olması zaruridir, aksi düşünülemez.

Zaten toprağın her çiçeği tanıması diye bir şey yoktur. Bununla birlikte toprak içindeki zerrelerin o çiçeğin bünyesinde kırk yıllık ahbap gibi hareket etmesi ve aşina bir ortam gibi işlemesi çok zahir bir tevhid delilidir.

Tohum
, toprak ile etkileşime geçmedikçe DNA denilen şifreler harekete gelmiyor. Toprağı bu süreçten tamamı ile dışlamak mümkün değildir. Öyle ise toprak ile tohum arasında o muazzam etkileşimi kimin tayin edip tasarladığına dikkat kesilmek gerekiyor. Yoksa her şey DNA denilen şey ile vuku bulmuyor. Toprak ile tohum arasındaki münasebeti ilim inkar etmiyor, sadece bulabildiğini izhar ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...