Bir Vâcibü’l-Vücudu kabul etmeyen maddiyunlar, neden zerrat adedince batıl ilahları kabul etmek mecburiyetinde kalırlar? O maddiyunların mezheplerinin ilcaatı nedir ki böyle bir batıl yola giriyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tek ilahın bütün kâinatı tedbir ve idare ettiği kabul edilmemesi durumunda, bütün zerreleri ilah kabul etmek mecburiyetinde kalınır. Bunu şu şekilde izah edebiliriz:

Bir tohum ya da çiçeğin bünyesinde çalışan bir atom, hareket ve vaziyetini bünyesinde çalıştığı tohum ya da çiçeğin genel sistemine uygun bir şekilde tanzim etmek zorundadır. Zira atomun her hareketi, sistemin bir parçası bir unsurudur. Rastgele atılacak bir adım ya da hareket o tohum ya da çiçeğin bünyesinin mahvına sebep olur. Öyle ise o atom çalıştığı çiçek ya da tohumun bütün sistem ve yapısını bilip ona göre hareket etmesi gerekir. Bu demek oluyor ki o atom bütün çiçek ya da tohumun bünyesini ve kâinat ile olan ilişkilerini bilecek bir ilime ve kudrete sahiptir. Bu da cansız, şuursuz ve iradesiz atoma bir nevi sonsuz ilim, irade, kudret vermek anlamına geliyor ki, bu cehaletin en derin bir tezahürü olur.

Ya da bu atom Allah’ın bir memurudur, onun plan ve sevki ile hareket ediyor. Atoma Allah’ın memuru nazarı ile bakılmaz ise, o zaman her bir atoma ilahlık payesi vermek gerekiyor ki, bu tam bir safsata ve saçmalıktır.

Allah, tohum ve çiçeği öyle bir özellikte yaratmış ki, âdeta o tohum ve çiçeğin sümbüllenip açması için bütün kâinatın seferber olması gerekiyor. Yani o tohumun kendi bünyesindeki sistem kâinat sistemi ile entegreli çalışıyor (fotosentez işleminde olduğu gibi); öyle ise bir çiçeği ihya etmek için bütün kâinat çarklarının işletilmesi gerekiyor.

"Çiçeği atom denilen zerre yapıyor." denilse, o zaman o atomun bütün kâinatı bilecek bir ilime ve sözü geçecek bir kudrete sahip olmasını da aklen kabul etmek gerekir ki, bu hurafenin en katmerlisidir.

Güneş olmasa tohum açamaz, öyle ise atomun güneşe hükmü geçmesi gerekir. Su olmasa tohum yine açamaz, o zaman tohumun bünyesinde çalışan o zerrenin suya da hükmü geçmesi gerekir, toprak olmasa yine olmaz vs... bunları çoğaltmak mümkündür.

Ama "Her şeye sözü ve hükmü geçen Allah bu tohumu yapıyor." dersek ve "Zerre de Allah’ın bir memuru olup onun sevki ile hareket ediyor." dersek, bu gayet mantıklı ve akıllıca olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...