İkinci Makam, Dördüncü Lem'a

İçerikler


 1. "Semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengârenk mevcudata ve çeşit çeşit masnuata dikkat et." cümlesinde, göklerin denize benzetilmesinin sebebi ne olabilir?

 2. Taklit edilmez turralar ne demektir?

 3. "Zira o şeyin zerrelerine, hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmiş ki, o zerre, cüzü olduğu zihayata bakar, onun nizamına göre vaziyet alır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 4. "Elhasıl, her bir zerreden, üç pencere Şems-i Ezelînin nur-u vahdaniyetine ve vücub-u vücuduna açılır." Bu pencereleri izah eder misiniz?

 5. "Senin göz bebeğindeki o camit zerrecik dahi, senin gözünde, başında..." Buradaki "zerrecik" hücre midir, keyfiyeti nedir?

 6. "İşte şu zerre, bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şuâını gösteriyor. Ziyayı havaya, mai türaba kıyas et." İzah eder misiniz?

 7. İman yolunun vacip ve kolay olduğu, eğer eşyanın yaratılışı Allah’a verilmezse her bir şeyde uluhiyetin bütün sıfatlarının bulunduğunu farz etmek gerektiği konusunu genişçe açıklar mısınız?

 8. "Bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şahı esir edebilir." Buradaki "iki deniz ve birleştirilmesi"nden maksat nedir?

 9. Sineğin Nemrud’u yere sermesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

 10. Risalelerde, karıncanın Firavun sarayını yıktığı ifade ediliyor. Bu hadise nasıl olmuş, bilgi verebilir misiniz?

 11. Risalelerde, kummel belasına işaret olarak, karıncanın Firavun'un sarayını yıktığı ifade ediliyor. Şu var ki, bunu sadece bir karınca değil, milyonlarca karıncanın yaptığı anlaşılmaktadır. Risalelerde ise sanki tek bir karıncadan bahsediliyor?

 12. "Hem her bir zerrede, vücub ve vahdet-i Sania iki şahid-i sadık daha var. Birisi: Her bir zerre, acz-i mutlakıyla beraber pek büyük ve pek mütenevvi vazifeleri kaldırıyor..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Evet, her bir zihayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor." cümlesindeki "ehadiyet sikkesi" ve "samediyet turrası" ne demektir? Bu paragrafı biraz açabilir misiniz?

 14. Allah'ın "Samed" ismine kalbimiz aynalık yapıyor. Kâinatta insandan başka Allah'ın "Samed" ismine aynalık yapan varlık hangisidir?

 15. "Samed" ismi kâinatta nasıl tecelli ediyor?

 16. Aciz insan, nasıl "Ayine-i Samed" olur?

 17. "Madem şu kâinatın her bir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat dahi iki kapıyı birden Vacibü'l-Vücud’un vahdaniyetine açıyor..." Buradaki "Üç pencere", "iki delik" ve "iki kapı"yı birer cümle ile özetleyebilir misiniz?

 18. "İşte marifetullahta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun meratibini bundan anla ve kıyas et." cümlesini biraz açabilir misiniz?

Yükleniyor...