"Âlem-i berzahta ziyadar, mûnis birer manzara olurlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Berzah âlemi: Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında yer alan, dünyadan ileri, cennetten geri bir âlemdir. İnsan vefatından sonra bu menzilde kıyamete kadar hayatını sürdürecek ve kıyamet günü yeniden diriltilecektir.

Berzah âlemi, dünya ve ahiret arasında bir bekleme salonu gibidir. İlk cezanın ve mükâfatın görüleceği mekân burasıdır.

Berzah âleminin yeri, dünyanın merkezi ile birinci sema arasındadır. Ancak birinci semanın yeri hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazılarına göre, bizim gördüğümüz sema birinci semadır. Bazılarına göre ise, göz ile görünen şu uzayın tamamı birinci semadır.

Yine denilmiştir ki: Cennetlik ruhlar berzah âleminin üst kısmındadır; buradan ulvî âlemleri seyreder ve âdeta cennet hayatı yaşarlar. Cehennemlik ruhlar ise bu âlemin altındadır; onlar da orada bir nevi cehennem hayatı yaşarlar.

Kötü ruhların berzahın üstüne gidemediklerine ve berzahın alt kısmında kaldıklarına şu âyet-i kerîme işaret etmektedir:

“Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı kibirlenenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmaz...” (A'raf, 7/40)

Buna göre, ölüm melekleri kişinin ruhunu aldıklarında, berzah âleminin üst kısmı olan semaya doğru götürürler. Göğün kapılarında melekler vardır ki, habis ruhların bu kapılardan geçmesine izin vermezler. İşte böyle habis bir ruh, göğün kapısından geçememekte ve geri çevrilerek cehennemin aksettiği yer olan berzahın alt kısmına götürülmektedir.

Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz nokta: “Bu dünyadaki hâdiselerin âlem-i berzahta ziyadar ve mûnis birer manzara olmaları” meselesidir. Üstadımızın başka yerlerde izah ettiği üzere, bu âlemdeki her hâdise -tabiri caizse- ilahî kameralarla kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra bu kayıtlar cennet ehline seyrettirilecek ve cennetin hoş sohbetlerine medar olacaklardır. Ehl-i cennet bu kayıtları seyrederken, dünyadaki hatıralarını yad edecekler ve bir nevi lezzete mazhar olacaklardır. Üstadımızın ifadesinden, bu seyretme olayının sadece cennette değil kabir aleminde de gerçekleşeceği anlaşılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...