"Bu fâni ömrü bâki ömre tebdil eden bir çare var... Allah için işleyiniz,.. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer." Baki ömrün keyfiyeti tam olarak nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte o çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer."(1)

İnsan, bütün dünyanın sultanı da olsa, yine de bir tarafında bir eksiklik vardır. Bu eksiklik ebedi istediğinden kaynaklanır. Çünkü bütün dünya insana verilse ebede karşı olan ihtiyacını tatmin edemez. İşte Allah (c.c.) sonsuz rahmetiyle insana bu fani ömürden baki ve ebedi bir ömrü çıkarma imkanı da vermiştir.

Allah için işlemek, görüşmek, çalışmak ömrün dakikalarını ebedileştirir. Üstad Hazretleri On Beşinci Mektub'da “Allah’ın zâtından başka her şey helak olacaktır.” (Kasas, 28/88) ayetinin izahını yaparken, Allah için harcanan vakitlerin yok olmayacağını, ebedileşeceğini ifade etmektedir.

Baki ömür, sonsuz cennet hayatıdır. Ve bu sonsuz cennet hayatının da sayısız makam ve dereceleri bulunuyor. Ve bu makam ve dereceler dünyada kazanılan ve ahirette sonsuza kadar devam eden makam ve dereceler oluyor.

Fani ömrünü baki ömre çevirme gayreti olmayanlarda, hem imansız kabre gitme riskleri bulunuyor hem de imanla gitse bile ebedi düşük bir makam ile cennette kalma riski bulunuyor. Cennet hayatında bir tık yüksek makam dünyanın en büyük meselesinden daha büyük daha önemlidir. Bir derece yüksek makamı elde etmek için, bütün dünyanın mülkünü feda etsen yine ucuz düşer.

Ayrıca ehl-i gaflet ve günahkârların imanla kabre girip girmeme riskleri bulunuyor. Bu sebeple Allah için işlemek ve Allah için yaşamak gerçeği, en çok gafil ve günahkârları ilgilendiriyor.

Burada baki bir mutluluğu iyi bir makamla elde edip etmeme gerçeği vurgulanıyor.

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...