Avam insanlar da cennette rüyete mazhar olabilecekler mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her nimetin ve güzelliğin çekirdekten ağaca kadar sonsuz mertebeleri vardır. Herkes derecesine göre bu nimetlere mazhar olacaklardır. Ama hiç kimse hiçbir nimetten mahrum kalmayacaktır.

Peygamber Efendimiz (asm)'in manevî makamına ne dünyada ne de ahirette ulaşmak mümkün değildir. Ama cennete giren en ami kişi de derecesine göre Allah’ın rüyetine ve cennetin her çeşit nimetine mazhar olacaktır.

Evet, ölüm yolculuğu ile kabir, berzah, mahşer, mizan ve sırat gibi birçok safhalarından geçtikten ve cennete layık bir kıymet aldıktan sonra inşallah cennete giren her mümin rüyete mazhar olacaktır.

Cennet ehli olanların bütün latifeleri, duyguları, hissiyatları öyle inkişaf eder ve öyle bir kıvama gelir ki, “Her â’zâ ve hasselerin kıymeti, birden bine çıkar.” Böylece hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, bir dolunay gecesi, ayı çok rahat bir şekilde gördükleri gibi, Cenab-ı Hakk’ı da perdesiz görürler.

Dünya imtihanında Cenab-ı Hakk’a iman edenler, emir ve yasaklarına riayet edip nefsini ıslah edenler, rızasına uygun yaşayan müminler cennette ebedî bir hayata ve nihayetsiz nimetlere ve rüyete mazhar olacaklardır. Kalbini namaz ile tezyin edip günde en az beş defa Cenab-ı Hakk’ın manevi huzuruna çıkan müminler, cennette de biiznillah O’nun rüyetine nail olacaklardır.

Cennet ehlinin, Cenab-ı Hakk’ın rüyetine mazhar olacaklarına şüphe yoktur. Mühim olan, akıl ve kalp gibi bütün latifelerimizi iman hakikatleri ile nurlandırmak, ubudiyet ile cilalandırmak ve böylece cennete layık bir kıymet almaktır.

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin şu duasına can u gönülden âmin diyelim: “Allah’ım! Bizi dünyada varlığını kalp gözüyle görenlerden; ahirette de baş gözü ile (cemaline) bakanlardan (temaşa edenlerden) eyle!” (Fethü’r-Rabbanî, 52. Meclis)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...