"Allah bir gecede mehdiyi ıslah eder." Yani buradan Üstad'ın mehdi olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Halbuki, Üstad da Risalede mehdinin, yani insanlığı kutaracak şahsın, aslında şahıs değil, risale olduğunu söylüyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu cümle şu şekildedir:

"Belki de hâdiste geçen 'Allah bir gecede Mehdi'yi ıslâh eder.' manasının bir tezâhürü görülür, kendisini Yeni Sâid olarak bulur."(1)

Dikkat edilirse, cümlenin ihtimal ifâde eden bir kelime olan, "Belki" ile başladığı ve bunun da bir yorum olduğu ortaya çıkacaktır. Kesinlik ifâde etmemektedir. Dikkate değer bir diğer ifâde ise "Manâsının bir tezâhürüdür." şeklinde geçen cümledir. Her âyet ve hâdisin, çok manâları ve manâlarının da derece derece tezâhürleri vardır.

Söz gelimi, güneşin, hem denizde, hem gölde, hem bir kabarcık suda ve hem de elimizdeki bir ayna parçasında tezâhürleri vardır. Hepsi de güneşin tezâhürüdür. Ancak bu tezâhürler arasında önemli farkların olduğu da bir hakikattir.

Aynen öyle de Bediüzzaman'ın mâruz kaldığı âni tekâmül süreci de, bu Hâdis'in bir parçası olarak yorumlanmıştır. Bu ifâdeler, Bediüzzaman'ın mutlaka Mehdi olduğu anlamanına gelmediği gibi, yukarıda yaptığımız yorumlar da Bediüzzaman'ın Mehdi olamayacağı anlamına gelmez.

Şahs-ı manevi ile şahs-ı maddi konusuna gelince, her şahs-ı manevinin bir temsilcisi konumunda olan bir maddi şahsın varlığını göz ardı etmemek icâb etmektedir. İslamiyet bir şahs-ı manevidir. Ama Efendimiz, (asm) bu şahs-ı manevinin mümessilidir.

(1) bk. Yirmi Üçüncü Söz'de Üstad Hazretleri Eski Said'den Yeni Said'e geçişini bir misalle anlatıyor. Bu misali nasıl anlamalıyız?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...