Üstad Hazretleri, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin mi yoksa Nur şakirdlerinin şahs-ı manevisinin mi temsilcisidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur’da geçen yerlere baktığımızda, iki mananın sarih bir şekilde geçtiğini görürüz.

1. Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin temsilcisi, Nur şakirdleridir.

"Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirdlerin ..."(1)

2. Nur şakirdlerinin şahs-ı manevisinin temsilcisi, Üstad Hazretleridir.

Küçük Hüsrev Feyzi Ağabey, Üstad için "Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsini temsil eden mümessilidir."(2) diyor.

Kanaatimizce Üstad Hazretleri hayatta iken, bizzat kendisi Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin temsilcisidir.

"Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. O şahs-ı manevînin de bir mümessili, Nur şakirdlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîde bir nevi mümessili olan bîçare tercümanını zannettiklerinden, bazen o ismi ona da veriyorlar."(3)

"Üçüncüsü: Ben onların nazarında Risale-i Nur ve şakirdlerdeki şahs-ı manevîsinin mümessili ve numunesi olmam cihetiyle,"(4)

Bir şahs-ı manevinin temsilcisi, zamandan zamana değişir. Üstad Hazretleri vefat ettikten sonra, Nur şakirdlerinin şahs-ı manevisi, Risale i Nur’un şahs-ı manevisinin temsilcisidir. Çünkü Üstad’tan sonra Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil edecek bir kişi değil ancak bir başka şahs-ı manevi olabilir. Bu konuda da Üstadımız şöyle diyor:

"Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi ve o şahs-ı manevîyi temsil eden has şakirdlerinin şahs-ı manevîsi..."(5)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 167. Mektup.
(2) bk. Kastamonu Lahikası, Küçük Hüsrev Feyzi’nin bir istihracıdır.
(3) bk. Emirdağ Lahikası-I, 205. Mektup.
(4) bk. age., 92. Mektup.
(5) bk. Kastamonu Lahikası, 120. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...