Allah, Kur'an-ı Kerim'i belağatlı ve yedi büyük vecihle göndermiştir ve muarazaya imkân tanımamıştır; diğer mukaddes kitapların da böyle muaraza edilemeyecek cihetleri var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevrat ve İncil'de, mânâ ve lafzını muhafaza edecek mucizevî bir belağat yoktur. Bu sebepten dolayı insanlar, hevasına uydurup tahrip etme imkânı bulabilmişlerdir. Şayet mucizevî bir belağat olsa idi; tahrifi mümkün olmazdı.

Üstad Hazretleri bu hakikati şöyle izah etmektedir:

"İkinci hüccet: Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri, Kur'ân gibi i'câzları olmadığından, hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan, pek çok yabanî kelimeler, içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri, onların âyetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nâdanların ve bazı ehl-i garazın tahrifatı da ilâve edildi. Şu surette, o kitaplarda tahrifat, tağyirat çoğaldı. Hattâ, Şeyh Rahmetullah-i Hindî (allâme-i meşhur), kütüb-ü sabıkanın binler yerde tahrifatını, keşişlerine ve Yahudi ve Nasârâ ulemasına ispat ederek iskât etmiş."

"İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi, meşhur Hüseyin Cisrî (rahmetullahi aleyh), o kitaplardan yüz on delil, nübüvvet-i Ahmediyeye dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmış, o risaleyi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Altıncı İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

soru işareti
Diğer semavi kitapları da Cenab-Hak gönderdiğine göre onların da mucizevi olacağı ve beşer kelamına benzemeyeceği , çok muhteşem bir uslubu olacağı tartışılmaz değil mi? Tabi sonrada insanların eliyle değiştirildiğinden bu özelliklerini kaybetmişlerdir, ama ilk halleri belagatlı olması gerekir. Neticede Cenab-ı Hakkın sözü değil mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...