Allah'ın NUR ismini nasıl değerlendirmeliyiz? Sadece ışık veren mânasında mıdır, başka mânaları da var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur: Kelime olarak ışık, şûle, ziya, aydınlık, parıltı, parlaklık, her çeşit zulmetin zıddı mânalarına geliyor. Ayrıca manevî aydınlık, hidayet, Kur'ân-ı Kerim, iman, İslâmiyet, peygamber gibi mânalara da geliyor.

Hidayet nurdur, küfür karanlıktır. İlim nurdur, cehalet karanlıktır.

Nur ismi en geniş olarak şu ayette zikrediliyor:

"Allah göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun misali, tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça (cam) içinde, o sırça da sanki parlayan incimsi bir yıldız! Bu lamba, doğuya veya batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki, nerdeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah dilediği kimseyi nûruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir." (Nur, 24/35)

Nur: “Görmeye vesile olan ışık” veya “ışık kaynağı” mânası ile nur, yaratılmış olduğundan, âyetin ilk cümlesi: “Allah, güneşi ve ışık saçan cisimleri yaratmak sûretiyle gökleri ve yeri aydınlatan” veya “Göklerde ve yerde olanları sapıklıktan kurtaran, hidâyete erdiren, aydınlığa çıkaran” diye tefsir edilir.

Nûr ismi, Allah Teâla hakkında bazı âlimlerce mecazî, bazılarınca da hakikî mânada değerlendirilir

Nur isminin tecellisini sadece maddî ışık olarak anlamak nakıs olur. Nasıl ki Allah’ın Rezzak isminin küçük bir karıncadan tut ta bütün canlıların beslenmesine kadar geniş ve küllî bir tecellisi varsa, Nur isminin de aynı şekilde, güneşten tut ta âlem-i ahiret ve insanın kalbindeki hidayete varana kadar geniş ve külliyetli tecellileri vardır.

Evet, insanın hidayet nuru ile aydınlanması ve kendi âlemini ışıklandırması, bir cihetle Nur isminin insan mahiyetindeki bir tecellisidir. Yani Nur isminin böyle latif çok küllî ve muhtelif tecellileri vardır.

Allah’ın Nur ismi maddî ve manevî bütün nurların ve ziyanın menbaıdır. Latif ve kesif ne kadar nur ve ziya varsa hepsi Nur isminden kaynayıp geliyor. Güneş ziyasını, Hazret-i Muhammed (asm) hidayet nurunu Nur isminden alıyorlar. Tecelli, ismi gösteren ve ispat eden bir levhadır. Lakin mahiyet ve keyfiyetin mikyası değildir. Biz güneşin ziyasından Nur ismini ispat edebiliriz, ama Nur isminin mahiyet ve keyfiyetini güneşin ziyası ile ölçemeyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...