"Sonra bak, Muhyî isminin arkasında ism-i Hayyın azametini gör." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayy, hayat sahibi, Muhyi ise hayatı veren, ihsan eden demektir.

Allah'ın Hayy, Kadim, Bakî gibi isimleri Zatî isimlerdir. Muhyi, Rezzak, Cemil, Musavvir, Müzeyyin gibi isimler ise, fiilî isimlerdir.

İşte Allah'ın Hayy ismini, hayat sahiplerinde okuduğumuz Muhyi -hayat veren- isminin arkasında az bir tefekkürle okumak mümkündür.

İlm-i kelam âlimleri; “Allah’ın ezelî hayat sıfatı diğer altı sıfat gibi doğrudan tecelli etmez, ancak Muhyi isminin perdesi altında tecelli eder” demişlerdir. Yani Hayy ismi Allah’a ait zatî isimlerden birisidir ve ihtiva ettiği manalar sadece Allah’a aittir. İnsanlar tarafından Hayy isminin kullanılması da doğru değildir.

Burada Muhyi ismi, hayat sıfatı manasında da kullanılıyor. Dolayısı ile yeryüzündeki bütün hayatlar Muhyi ismine, Muhyi ismi de Hayy ismine ve hayat sıfatına işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muratkul

Burada hayat sıfatıyla muhyi ismi ayırımını izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Alim olan kişi, ilim sıfatına sahiptir. Fakat bu zat ilmini birilerine verdi mi, o zaman da ona Muallim denir. Alim ile Muallim arasındaki münasebet, Hayy ile Muhyi arasında da vardır. 

Bir insan hayat sıfatına sahiptir. Ama hayat verecek durumu yoktur. Çünkü böyle bir kudrete haiz değildir. Allah hiçbir varlık yaratmasa da zatında Hayy dır ve hayat sahibidir. Bununla birlikte hayat sahiplerini de yaratabilecek bir kudrete sahiptir. Bu da fi'li isim olan Muhyi ismiyle oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...