"Sonra bak, Muhyî isminin arkasında ism-i Hayyın azametini gör." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk'ın isimleri, hadiste 99, Cevşen-ül kebirde 1001 ve bazı kaynaklarda sonsuz olduğu ifade edilmiştir. Mesela Kur'an'da "Alemlerin Rabbi", "Musa ve Harun'un Rabbi" "Semavat ve Arzın Rabbi" gibi ifadeler Rab isminin çok versiyonları olduğu gösteriyor ki, her bir varlıkta bir İlahi ismin tecellisi bile farklıdır. Bu noktadan bakıldığında "Cenab-ı Hakk'ın isimleri sonsuzdur." çok manidar gelmektedir.

Allah'ın bazı isimleri Zatî isimlerdir ki, Kadim, Bakî, Vacid gibi isimler bunlardandır. Bununla beraber bazı isimler fiili isilmerdir, yani varlık sahasında mahlukatta tecelli eder. Muhyi, Rezzak, Cemil, Musavvir, Müzeyyin isimleri gibi isimler bunlardandır. Bazı isimler de masdar isimlerdir, Yani Allah'a ait olup fiili isimlere kaynaklık ederler. Hayy, Hakem, Kuddüs gibi isimler bunlardandır.

İşte Allah'ın Hayy ismini, hayat sahiplerinin hayatı arkasında okuduğumuz Muhyi -hayat veren- isminin arkasında az bir tefekkürle okumak mümkün hale gelmektedir.

İlm-i kelam kitaplarında Allah’ın ezeli hayat sıfatı diğer altı sıfat gibi doğrudan tecelli etmez. Ancak Muhyi isminin perdesi altında tecelli eder demişlerdir. Yani Hayy ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a aittir. İnsanlar tarafından Hayy isminin kullanılması da yanlıştır.

Burada Muhyi ismi, hayat sıfatı anlamında da kullanılıyor. Dolayısı ile yer yüzündeki bütün hayatlar Muhyi ismine, Muhyi ismi de Hayy ismi ve hayat sıfatına işaret ediyor. Muhyi isminin arkasında sonsuz hayat sahibi Allah’ın azametli altı sıfatı hükmediyor demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...