"Âyette her bir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffa'nın esmasına ne derece muvafık aded göstermesine, gelecek hurufata dikkat et..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynı âyetteki hurufat gibi Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Suffa ile söylediğimiz şart ile beraber, iki yüz altmış dört eder. Âyetten dört fazladır ki, Hulefa-yı Erbaa veya Hamse-i Âl-i Aba'dan dördüne işaret vardır. Âyette herbir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffa'nın esmasına ne derece muvafık aded göstermesine, gelecek hurufata dikkat et:"

(...)

"İşte şu hurufatın yarısı Ashab-ı Bedir ve Suffa ve Uhud'da muvafık gelmesiyle gösteriyor ki, gayr-ı muvafık olanlar başka tabakatın adedine muvafıktır." (1)

Fetih suresinin son ayetleri, sahabenin ve sahabe içinde temayüz etmiş (seçkin) zümrelerin faziletine hem mana ve hüküm açısından hem de ebced ve cifir açısından işaret ve beşaret (müjdeliyor) ediyor.

Üstadımız bu paragrafta, ayet içindeki harflerin ebcet ve cifir değerlerini hesap ederek, sahabe içindeki seçkin zümrelere olan işaretleri izah ediyor. Bu ayetlerde Bedir ve Uhud harbinde bulunan sahabenin faziletinden tut Suffa ve Ehl-i Biat-ı Rıdvan ehli sahabeye kadar seçkin sahabelere işaret ediliyor. Aşağıdaki paragrafta da bu ayetin huruf-u hecaiyenin tamamını içermesiyle birlikte İslam aleminin çekirdeği hükmündeki meşhur sahabelerin isimlerinin adedine de tevafuk ettiğine işaret ediyor. Yani o seçkin sahabelerin isimlerinin baş harflerinin adedine de tevafuk ettiğini gösterir. Şöyle ki;

"Meselâ, Sahâbeden bahseden âhir-i Sûre-i Feth olan âyeti, ki مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ dan başlar, bütün huruf-ı hecâiyeyi tazammun etmekle beraber, Sahabenin tabakat-ı meşhuresinin -ki Ashâb-ı Bedir, Şühedâ-i Uhud, Ashâb-ı Suffa, Ehl-i Bîat-ı Rıdvan gibi şöhretgîr-i âlem tabakatın- esmâsının adedine işaret ediyor."

Kur’an’ın kelime ve cümleleri, insanların kitaplarında olduğu gibi fuzuli ya da kışır şeklinde değildir. Her bir ayet içinde bulunan cümle ve kelimelerin hepsi, anlam ve işaretler ile doludur, fuzuli ve boş cümleler hatta harfler bile bulunmaz.

Üstadımız bahsi hesabın tam tuttuğunu ve hangi harflerin kaç sahabenin isimlerinin baş harflerine baktığını sayarak bitiriyor. Bu derin hesap işini tahkik anlamında inşallah ileride çalışma yapanlar olur. Şimdilik bu kadarını verebiliriz. Üstadımızın verdiği hesap aşağıdaki gibidir:

"Âyette herbir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffanın esmâsına ne derece muvafık adet göstermesine, gelecek hurufata dikkat et:

Hemze lâfzî (9) gayr-ı melfuzu (15) muvafık geliyor.

ب(4)ت(8)ث(3) muvafık,ج(8) muvafık,ح(3)
خ(10)د(6)ذ(3) muvafık.
ر(16) muvafık,ز(6) muvafık, Uhud ve Suffa’dan
س(7) muvafık, Suffa’danش(2) muvafık, Suffa’dan
ص(2) muvafık, Bedir’denض(2) muvafık, Suffa’danط(1)
ظ(3) Uhud’da Abâdile-i Seb’a, Hulefâ-yı Selâseع
(10) muvafık, Suffa’danغ(6)ف(14)ق(1) muvafık, Bedir’de
ك(6)ل(34)م(24) muvafık,ن(16) muvafık,هـ(16)
و(15)ى(12) muvafık,ل ا(2)ا(18) muvafık…

(1) bk. Barla Lahikası, Mesail-i Müteferrika (220. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...