"Âyette her bir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffa'nın esmasına ne derece muvafık aded göstermesine, gelecek hurufata dikkat et..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynı âyetteki hurufat gibi Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Suffa ile söylediğimiz şart ile beraber, iki yüz altmış dört eder. Âyetten dört fazladır ki, Hulefa-yı Erbaa veya Hamse-i Âl-i Aba'dan dördüne işaret vardır. Âyette herbir harfin ne kadar tekerrür ettiği ve Ashab-ı Bedir ve Uhud ve Suffa'nın esmasına ne derece muvafık aded göstermesine, gelecek hurufata dikkat et:"

(...)

"İşte şu hurufatın yarısı Ashab-ı Bedir ve Suffa ve Uhud'da muvafık gelmesiyle gösteriyor ki, gayr-ı muvafık olanlar başka tabakatın adedine muvafıktır."(1)

Fetih suresinin son ayetleri, sahabenin ve sahabe içinde temayüz etmiş (seçkin) zümrelerin faziletine hem mana ve hüküm açısından hem de ebcet ve cifir açısından işaret ve beşaret (müjdeliyor) ediyor.

Üstadımız bu paragrafta, ayet içindeki harflerin ebcet ve cifir değerlerini hesap ederek, sahabe içindeki seçkin zümrelere olan işaretleri izah ediyor. Bu ayetlerde Bedir ve Uhud harbinde bulunan sahabenin faziletinden tut Suffa ve Ehl-i Biat-ı Rıdvan ehli sahabeye kadar seçkin sahabelere işaret ediliyor.

Kur’an’ın kelime ve cümleleri, insanların kitaplarında olduğu gibi fuzuli ya da kışır şeklinde değildir. Her bir ayet içinde bulunan cümle ve kelimelerin hepsi, anlam ve işaretler ile doludur, fuzuli ve boş cümleler hatta harfler bile bulunmaz.

(1) bk. Barla Lahikası, Mesail-i Müteferrika (220. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...