“Bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavânin-i hayatiyeye tâbidirler." paralel evrenden mi bahsediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sizin "paralel alem" dediğiniz şeye İslam filozofları "ayan-ı sabit", Risale-i Nur "vücud-u ilmi", tasavvufçular "feyz-i mukaddes", Eflatun ise "idea" isimlerini vermişler. Bu isimlerle nitelendirilen ilmi vücutlar, harici ve maddi vücutların asılları ve esasları olması hasebi ile daha sağlam daha rasih daha kavi ve daha metindirler.

Eflâtun, "Evren'de değişmeyen ve aynı kalan hiçbir şey yoktur, her şey akar." mantığından çıkarımla, "Mâdem ki evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur, o hâlde, gelip geçici bilgilerin (göreceli/relatif gerçeklerin) değişmez ilksiz ve sonsuz, hep aynı kalan asılları olması gereken gerçek bilgiler, (idealar) bu evrenin dışında bir yerlerde olmalıdır." sonucuna varmıştır.

Harici ve maddi varlıklar, bu ilmi varlıkların çok perdelerden geçmiş gölgeleri niteliğindedirler. Hatta öyle ki İbn-i Arabi gibi istiğrak içine giren bazı veliler bu harici ve maddi alemin vücutlarını inkar edip varlığa layık görmemişler ve “la mevcuda illa hu” diyebilmişlerdir.

Tabi eşya ayan-ı sabite nispetle ne kadar zayıf ve kararsız da olsalar, sabit bir vücuda ve varlığa sahiptirler. Bazı sapkın felsefenin (panteizm) iddia ettiği gibi eşya bütünü ile hayal ve adem değildir.

Geniş bilgi için şu cevapları ve makaleyi okumanızı tavsiye ederiz:

- AYAN-I SABİT.
- "Hayat-ı umumiye", "madde-i hayat", "hayat-ı manevi" tabirlerini izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...