"Başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur." Bu kaideye göre umumi aflara nasıl bakılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam hukukunda bir hak sahibi, kendisi hakkından vazgeçmedikçe, kimse o hakkı onun adına affedip bağışlayamaz. Bu, devlet bile olsa böyledir. Öyle ise devletin ya da devlete ait bir kurumun, suçluları, hak sahiplerinden izin almadan affetmesi tam bir zulüm ve haksızlıktır ve mes’uliyet yükleyen bir davranıştır. Biz de şahsî hayatımızda bu gibi haklara veya haksızlıklara dikkat etmek ile mükellefiz.

Zaten Üstad Hazretleri bahsi geçen yerde bu hükmü şu ifadeleri ile açık bir şekilde beyan ediyor:

"Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur."(1)

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (19. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...