Psikoloji ilmine, Risale-i Nur gözüyle nasıl bakılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Son dönemlerde psikoloji alanında yazılan eserlerin, Risalelerden istifâde etmeleri ve fazlaca alıntı yapmaları gösteriyor ki, Risaleler, bu sahada da önemli tespitler içermektedir. Hususen, psikolojik rahatsızlıklar için, Risalelerde çok önemli tavsiyeler yer almaktadır. Numune olarak birkaç alıntı buraya alınmıştır:

"Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir." (1)

"Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise, Şâfî-i Hakîm-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahâne-i kübrâsında, her derde bir devâ istif etmiş. O devâlar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilâçları almak, istimâl etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifâyı Cenâb-ı Hak'tan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifâyı da O veriyor..."(2)

"Hâzık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Çünkü ekser hastalıklar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan ve sefâhetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimâd edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinden bir ferahlık verir."

"Amma vehmî hastalık kısmı ise, onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hattâ bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telâşına güler."

"Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır, habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyâhut insafsız doktorlara rast gelse, evhâmını daha ziyâde tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider."(3)

İhtiyarlara hitâp eden Yirmi Altıncı Lem'a olan İhtiyarlar Risalesi, gençlere hitap eden Gençlik Rehberi, bayanlara hitap eden Yirmi Dördüncü Lem'a olan Hanımlar Rehberi ve benzeri risaleler bu alanda orijinal tespitler ihtiva etmektedirler.

İlave bilgi için tıklayınız:

- MUSİBET RAHMANİ BİR HEDİYEDİR.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (68. Mektup)
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a.
(3) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
Risale-i Nur baştan başa psikoloji ilmini içine almıştır. Mesala üstadın ençok kullandığı örneklerden biri olan cihet-i sitte örneği; İmansız bir şekilde bakılınca geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman tamamiyle karanlıklı görünür ve bir çok pisikolojik hastalığın kaynağını oluşturur. Risale-i Nurda defalarca ve ayrıntılarıyla izah ve tedavi edildiğinden ona havale ederiz. İhtiyarlar risalesinde ki ricalar sadece ihtiyarları değil pisikolojik problemleri olanlara birebir devadır. İnsanın kendisiyle alakalı her şeyi kontrol edememesinden gelen sıkıntılar, fani dünyanın insandaki beka ihtiyacına kafi gelmemesi, geçim derdi, vesveseler, korku, karşılıksız aşk, kadere imansızlık, enaniyet(benlik-egoizm) gibi stresin ve bir çok piskolojik problemin kaynağını risale-i nur 20. mektub 4. şua 5. söz 21. söz 8. söz 29.söz 26. söz 30. söz gibi risalelerde tedavi etmiştir. İnşallah psikologlar ve psikiyartlar Risale-i Nurun psikolojik alanda yaptığı mükemmmel tedavi metotlerını fark edip şu biçare hastalarına kurani tedavi usuluyle uygularlar. Son olarak Üstadın 13. Şua'daki bir sözüyle bitirelim: Tahmin ederim, şimdi küre-i arzda Risale-i Nur şakirtlerinden, kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalb ve ruh ve akılları iman-ı tahkikî nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddî zahmetler ise, Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrâda inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İman-ı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, "Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler" deyip, metinâne bu fâni zahmetleri bâki rahmetlere tebdile çalışıyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
armağan

Psikoloji bölümü öğrencisi olarak, bilimsel alanda yapılan araştırmalar ile Risale-i Nur'a hakikat gözüyle bakan her bir psikolog ya da psikiyatris, elbette Risale-i Nur'un ne kadar büyük bir alanda tedavi sunduğunu objektif bir şekilde anlayacaktır. Örneğin; vesvese ile alakalı kısımlarda, Psikolojik rahatsızlıkların başında gelen " Obsesif Kompulsif Bozukluk" için çok önemli ve bir o kadar da esrarengiz, müspet cümleler sarf edilmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...