"Bazı istidat cüz’iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor, yalnız kendi hükmünü icra ediyor..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı istidatlar eşya ve hadiseleri dar bir dairede değerlendirirler; küllî manada düşünüp nazarlarını inkişaf ettiremezler. Mesela, bir yakınını kaybeden kişi, onun ölümüne sebep olan hastalığı münferit bir vakıa olarak değerlendirdiğinde, dar bir dairede hapsolmuş olur. Değişen mevsimleri, dökülen yaprakları, ölümü tadan bütün canlıları birlikte düşünse, bütün bu varlıklarda ölümü yaratan bir kudreti görecek ve o ölüm hadisesinin de bütün ölümleri yaratan Allah’tan geldiğini bilecektir.

Gölgeden çıkamamak, eşya ve hadiselerin arkasında esma-i ilahiyeyi okuyamamaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, eşyanın hakikati esma-i ilahiyedir. Eşya o esmadan haber verir ve o esmanın varlığına nispetle onun varlığı gölge gibi zayıf kalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...