"Bazılara bir an bir senedir. Fıtratların bir kısmı birden bire parlıyor. Bir kısmı tedricîdir, şey’en şey’en kalkıyor. Tabiat-ı insanî ikisine de benziyor. Şerâite bakıyor, ona göre değişir..." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan fıtratına çekirdek olarak konulan istidat ve kabiliyetlerin inkişaf edip gelişmesinde, iki ana esas vardır. Bu esaslara göre insan fıtratındaki kabiliyetlerin inkişaf hızı ve süresi farklılık arz ediyor.

Bu esaslardan birisi insanın kabiliyetteki üstünlüğüdür. Allah bazı insanları fıtrî olarak üstün bir istidatta yaratmıştır. Bu sayede diğer insanların on yılda elde edeceği bir şeyi bir senede elde edebiliyor, kazanabiliyor. Üstün bir zekâya ve kuvvetli bir hafızaya sahip olan insanların tekemmül etmesi, hadiseleri idrak etmesi sair insanlardan çok daha hızlıdır.

Üstün bir zekâya sahip olan bazı müçtehid imamlar dört yaşında ve kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim’i ezberlerken, normal bir zekâya sahip olan insanlar daha geç yaşta ve daha uzun bir zamanda ezberleyebiliyor. Üstad Hazretlerinin üç ay gibi kısa bir süre içinde medrese ilmini tahsil etmesinde harikulade bir zekâya ve kuvvetli bir hafızaya sahip olmasının payı büyüktür.

İkinci faktör ise, istidat ve kabiliyetleri inkişaf ve terbiye eden sistemin yapısı ve hocanın durumudur. Bazen çok kabiliyetli bir insan, kötü bir sistemin ve ehil olmayan bir hocanın elinde zayi olup gider. Bazen de istidatları vasatın altında olan bir insan, iyi bir sistemin, ehil ve gayretli bir hocanın sayesinde üstün başarılar elde edip, yüksek makamlara ulaşabilir. Bu yüzden insanların kabiliyetlerin inkişafında eğitim sisteminin ve eğitimcilerin payı çok büyüktür.

İnsanlığın iftihar tablosu olan İki Cihan Serveri Peygamber Efendimiz (asm)'in terbiyesinde bir an bulunmak, a’lâ-yı illiyine çıkmaya kâfidir. Peygamber Efendimiz (asm)'in mübarek nazarında öyle bir iksir ve kuvvet vardır ki, insanların fıtratındaki istidatlara nazar ettiği zaman, zamansız ve müddetsiz olarak bir anda alev alıp parlıyor.

Bedevi bir Arap, onun huzurunda bir iki dakika kalmakla, bir anda o zamanın medenî kavimlerine üstad ve muallim olabiliyor. Ya da kalbi kaskatı kesilmiş olan bir zalim, onun huzurunda bir an durup iman getirmekle artık karıncaya ayak basamaz hale geliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, Allah Resulü'nün (asm) bir an nazarı, fevkalade bir terbiye ve inkişaf veriyor. Buna en müşahhas misal, İslam'dan önceki Ömer ile İslam'dan sonraki Hz. Ömer (ra)'in durumudur.

Bir çekirdeğin ağaç olması belli bir zaman ve müddet ister, ama Allah Resulü (asm)'nün nazar tarlasında istidat çekirdekleri müddetsiz ve zamansız birden ağaç olur.

Demek eğitimde herkesi aynı tutmak hikmetli olmayabilir. İlk etpta herkes aynı sınıftan başlasa da belirli bir zaman sonra kabiliyet ve istidatlar belirlenip ayrı ortamlarda ders verilmesi gibi, bu cümleden çok yönlü bir ders alınabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Terbiyede Dikkat Edilecek Hususlar (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şefkat
BU TEMSİLE ÖRNEKOLARAK DA RİSALE-İ NUR MEYDANDADIR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...