"Küfr-ü İnadî" ve "Temerrüd-ü İrtidadî" ne demektir?

Soru Detayı

- Bunların temsil ettikleri felsefi görüşleri nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvelâ: Ben bazı emarelerle tahmin ederim ki, neşredilen mecmualarımızdan en ziyade Rehbere ehemmiyet veriyorlar. Ben zannederim ki: Hüve Nüktesi gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinadgâhı olan tabiat tâğûtunu dağıtmış. Kesif toprakta bir derece saklayabilirken şeffaf havada, Hüve Nüktesinden sonra hiçbir cihetle o tâğûtu saklamak imkânı kalmamış ki, küfr-ü inadî ve temerrüd-ü irtidadî sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar. İnşaallah Nurlar adliyeleri lehine çevirip onların bu hücumunu dahi akîm bırakacaklar."(1)

"Küfr-i inadî" burada inadi dinsizlik, inadi küfür, hakikat ispat edildiği halde yine de imana gelmeme, bilip de kabul etmeme durumudur.

Küfr-ü inadî ve temerrüd-ü irtidadî tabirleri, aynı manada kullanılıyor. Temerrüd, inadın daha katmerli hâli, yani daha bağnaz daha katı durumunu ifade ediyor.

Sofizm ya da sofestailik bu inadi küfre en güzel bir misaldir. Bunlar âlemde hakikat olarak hiçbir şey tanımayan ve hakikati araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safa ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslektir. Bunlar inadiye, indiye ve lâedriye "septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar.

Bu felsefi hareketin ana düşüncesi, doğru bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğunu savunmalarıdır. Yani "İnsan hiçbir zaman doğruya ulaşacak bir yola ya da donanıma sahip değildir" diyerek, mutlak bir şüphecilik içindedirler. Çok açık ve net bir hakikati bile kabul etmeye yanaşmazlar.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...