"Meşreben ve fikren, müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim... Nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müsavat-ı hukuk, hukuk önünde herkesin eşit olması anlamına geliyor. Bugünkü ifadesi ile "hukukun üstünlüğü" esasıdır. Hukukun üstün olduğu yerde haksızlık ve zulüm olmaz, güçlü zayıfı ezemez. Hukuk huzurunda güçlüler zayıf zayıflar güçlüdür. Üstadımız bu anlamda mutlak eşitliği savunuyor.

Müsavat-ı mutlak ise, insanların her bakımdan eşit olması gerektiğini savunan ütopik, yani uygulanabilirliği olmayan bir ideolojik terimdir. Komünizm, sosyalizm bu düşünceyi savunur.

Bir tarağın dişleri gibi insanların mutlak anlamda eşit olması hem yaratılışa hem de gerçeğe aykırıdır. Çünkü insanların kabiliyetleri, anlayışları, zekaları, fiziki durumları, mizaçları birbirine denk ve eşit değil ki insanlar mutlak bir şekilde eşit olabilsin.

İnsanlar eşit doğmaz, farklı doğarlar. Kimisi erkektir kimisi kadın, kimisinin vücut yapısı diğerinden daha iyidir, simetrik ve güçlüdür. Kimisi daha zekidir, kimisi sakin, kimisi agresiftir. Kimisi sakattır, hastalık taşır kimisi sağlıklıdır. Bunların hepsinin temelleri insan doğduğunda genlerinde yazılıdır. Eşit doğmayan insanların eşit yaşaması da mümkün değildir.

Mesela, herkes Bediüzzaman ayarında bir zeka ve hafızaya sahip olmuş olsa idi, o zaman ilim ve anlayış bakımından herkes eşit ya da eşite yakın bir seviyede olabilirdi.

Lakin insanların kabiliyet, anlayış, zeka, fiziki durum ve mizac açısından birbirine denk ve eşit olmaması, birbirlerini ezmesi, birbirlerini hakir görmesini gerektirmez. İman ve güzel ahlak sahibi insanlar üstün yönlerini, mümtaz sıfatlarını insanlara tahakküm etmekte değil, insanlara hizmet etmekte kullanıyor.

Ama egoist ve zalimler, ayrıcalıklı vasıflarını insanları ezmekte ve sömürmekte kullanıyorlar. İşte din, devlet ve hukuk düzeni, bu haksızlıkları gidermek ve insanların huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmek için vardırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...