Bediüzzaman gibi feylesofları zir-ü zeber etmiş bir alim; nasıl olur da Hegel, Karl Max gibi feylesoflardan daha az tanınır; bunun mantıki açıklaması nedir?

Soru Detayı

- Okullarda neden Üstad işlenmiyor da ecnebi filozoflar okutuluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bahsettiğiniz filozofları Batı medeniyeti ve bu medeniyetin taklitçileri olan münafık rejimler bütün sermaye, medya, basın ve devlet gücü ile ilan ederken, Bediüzzaman Hazretleri gibi İslam kahramanlarını ise alabildiğine gizlemeye ve saklamaya çalışmışlar.

Malum, Osmanlı yıkıldıktan sonra kurulan yeni rejim eğitim sitemi olarak pozitivizmi benimsemiş ve tekke, medrese gibi dini eğitim veren kurumları lağvetmiş, ölçü olarak bu materyalist filozofların düşüncelerini benimsemiştir. Aynı rejim Bediüzzaman Hazretleri gibi İslam alimlerini hem ezmiş hem de görmezden gelmiştir.

Şayet Bediüzzaman Hazretleri Batı filozofları gibi sermaye, medya, basın ve devlet gücünü arkasına almış olsa, yani kuvvet ve imkanları eşit olmuş olsa idi, o zaman Bediüzzaman Hazretlerinin harika farkı daha iyi görünecekti...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...