Bediüzzaman Hazretleri, bu zamanı "helaket ve felaket asrı" olarak nitelendirmiş. Buradan, günümüz insanlarının çoğu cehennemlik, çıkarımını yapmak yanlış mı olur? Helaketten anlaşılan bu değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gaybı bilen ancak Allah'tır. Kimin cennetlik veya cehennemlik olduğunu ancak o bilir. Bu ifadelerden, bu asrın çok dehşetli olduğu, imanı muhafaza etmenin hakikaten zor olduğu söz konusudur.

Tabi hâl-i alem sizin dediğinizi de doğrulamıyor değil. Bu felaket ve helaketlere, ahlaksızlıklara sebeb olup, masumların perişaniyetlerine sebeb olanlar, elbette müstehak oldukları cezayı göreceklerdir. Üstadımız bu asrın çok tehlikeli olduğunu hem mevcut gelişen hadise ve olaylardan hem de hadis ve İslam alimlerinin ahir zamanla ilgili ifadelerinden çıkarıyor.

Şualarda geçen şu ifade maksadı ifade edecek özelliktedir:

"Herkesin, iman mukàbilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler."(1)

Ayrıca aslı hadis olan ve sabah ile akşam namazlarından sonra Peygamberimiz (a.s.m)'in yaptığı ve yaptırdığı "Allahumme ecirne" ile dualarında geçen şu ifadeler ahir zamanın dehşetini göstermeye kafidir:

  • Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.
  • Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.
  • Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’d-Deccâli ve’s-Süfyân.
  • Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.

Ancak imansız gitme keyfiyetini O bilir. Çünkü Hz. Hüseyini şehid edenleri bile, İslam alimlerinin ortak görüşüne göre, onlara lanet okumak caiz değil. Çünkü sekerat anında kimin imanla kimin imansız gittiği meçhuldur. Bu yüzden zalim ve münafıklar için şöyle bir dua uygun görülmüş. "Lanetullahi alezzalimin vel münafikin" (Lânet zalim ve münafıkların üzerine olsun) deyip, artık kim zalim ve münafık ise, bu duanın içine girer. Konuyla alakalı olarak şu pasajı istifadenize sunuyoruz.

"Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilm-i kelamın büyük allamesi olan Sadeddin-i Taftazani, 'Yezide lanet caizdir.' demiş; fakat 'Lanet vaciptir.' dememiş. 'Hayırdır ve sevabı vardır.' dememiş. Çünkü, hem Kur'ân ı, hem Peygamberi, hem bütün sahabelerin kudsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer an bir adam, hiç melunları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı yok. Çünkü, zem ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar amel-i salihte dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena..."(2)

Bu asır için Risalei Nur eserlerinin muhtelif yerlerinde farklı tabirler kullanılmış. Mesela; dehşetli bir asır, müthiş bir asır, çirkef bir asır, zulmetli bir asır... Sadece bunlardan bir kaç tanesi...

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Dördüncü Mesele.
(2) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 152. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...