"Bu şiddet, nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor; ihtiyatlı davranınız." Vehme bakıyor, ne demektir? Bunlar birlikte mi saldırıyorlar? Bunlara karşı ihtiyatlar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı, zararlı, süflî şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefs-i emmâre bulunur. Bazı da hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder. Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı itham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar. Onun için bazan şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet, nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor; ihtiyatlı davranınız."(1)

Nefis zaten insanı helakete sürükleyen en büyük düşmandır.

Heva ise nefsin zararlı ve süfli arzularıdır ki, insanı felakete götürür.

Vehimler daha ziyade insanın imanını taciz eden ve kalbe atılan şeytanî vesveselerdir. Birçok insan, bu tarz vehim ve vesveseler yüzünden yoldan sapabiliyorlar.

Nefis, heva ve vehim hislerin hepsi bir araya geldiğinde ciddi ve tehlikeli birer düşman olabiliyorlar. Tahkiki ve kuvvetli bir iman ancak bunlarla baş edebilir. Bu hisler kolay kolay iman ve iradenin emrine girmezler. Bu yüzden, çok sert ve şiddetli ifadelerle bunlara karşı çok ihtiyatlı olunması isteniyor. Risale-i Nur'da geçen bu sert ifadeleri söz ve nasihat dinlemeyen ve insanı felakete sürükleyen nefis, heva ve vehim gibi hislere vermek iktiza eder.

"İhtiyatlı davranınız" ifadesi ise, "Benim imanım sağlam, farzları yapıyorum, büyük günahları işlemiyorum, öyle ise o sert ifadeleri üzerime almam" dememeliyiz. Çünkü insanın imanı ne kadar sağlam olursa olsun, nefis, hevâ ve vehim gibi duygular imanı dinlemeyebilir, bizi büyük bir tehlikeye atar ve felakete sürükler. Bu hususta çok dikkatli olunmalıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...