Bediüzzaman sahabelere bağlı mıdır; "Yolum Sıddık-i Ekber'in yolu" , "Hz. Ali Üstadımdır" demiş midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bediüzzaman, elbette ki Hz Ebu Bekir (ra) ve Hz Ali (ra)'ye bağlıdır ve bu şemsiye altında hizmet etmektedir. Sahabeye bağlı olmayan ve başka şemsiyeler altında hizmet eden mümin veya mürşit mi var?

Ancak bu bağlılığı, tevil ederek Bediüzzamanı illa bir tarikata bağlı göstermeye çalışmak, zorlayıcı bir tevilden başka bir şey değildir.

Bu tür iddiaların doğru veya yanlışlığının, ne Bedüzzamana ve ne de iddia edenelere bir faydası olabileceğine ihtimal vermediğimizden, bu konulara zaman ayırmanın da doğru olamayacağını düşünüyoruz. Kaldı ki, net ve açık olmayan bir konuda herkes her türlü yorumu yapabilir. Hepsine de saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Keşke Risaleler'de bunu doğrulayan bir ifade olsaydı.

İmam Rabbani ve Gavs- ı Azam, Şeyd Bahaüddin hazretlerine intisab bir şereftir. Kaldı ki zaten Bediüzzaman, İmam Rabbani ve İmam Gazzali başta olmak üzere büyük zatlardan, eserlerinde bahsederken "Üstadım" diye hitap etmektedir.

Daha önce yine bu vesile ile sorulan bir soruya cevap sadedinde ilgili alıntıları vermiştik... Ancak vefat edip aramızadan ayrılmış insanların "İntisabı varsa vardır. yoksa da yoktur." deyip geçmekten başka ne denebilir. "İlla vardır!..", diyenlerin neden ısrar ettiklerini anlamak gerçekten çok zor.

Bediüzzaman, Emirdağ Lahikası'nda şöyle diyor:

"Zaten Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (k.s.) ve Zeynelabidin (r.a.) ve Hasan, Hüseyin (r.a.) vasıtasıyla İmam-ı Ali'den (r.a.) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir."(1)

Bu cümleleri tevil ve tafsir ederek, "Öyle ise şu tarikata bağlıdır." yorumu saygı ile karşılanması gereken bir yorum kabul edlise de, bunu bir iddia haline getirmek ne kadar doğru olabilir. Üstad, yukarıdaki cümleler gibi daha bir çok büyük zata bağlılığını ve saygısını dile getiren ifadeler kullanmaktadır eserlerinde.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (37. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...