Üstad'ın Alvarlı Efe Hazretlerine mektubu bulunuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın Alvarlı Muhammed Lütfü efendiye doğrudan bir mektubu olduğu hususunda bir malumatımız yoktur. Fakat Üstadımızın Hulusi Ağabey'e gönderdiği bir mektubta Alvarlı Efe Hazretlerine selam gönderdiği Barla Lahikasında mevcuttur.

"Hulûsi Beye hitaptır.
(...)
Aziz, sıddık, muhlis kardeşim,

Evvelâ: Biraderzadem Halil Nâci'nin dünyevî musibeti, beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsân eylesin. Âmin. Nurun eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fâni vaziyetleri karşısında telâş etmez, mağlûp olmaz inşaallah.

Saniyen: Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren, Hazret-i Şeyh Muhammedü'l-Küfrevî'nin (kuddise sirruhû) hulefâsından Alvarlı Hoca Muhammed Efendiye ve ihvanlarına çok selâm ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havâlide Nurlarla alâkadar senin dostlarına çok selâm ve Nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz."

(1) bk. Barla Lahikası, 226. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...