"Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum." Bu ifadeyi ve kime ait olduğunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Yani, 'Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat istemiyorum.' Çünkü, mukabilinde bir mükâfat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir."

"İşte bu hâlis muhabbete tam mânâsıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler, o sırr-ı şefkatle, evlâtlarına karşı muhabbetlerine bir mükâfat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için -Hüsrev'in müşahedesiyle- kafasını ite kaptırır."(1)

Bu söz, bize halis muhabbetin nasıl olması gerektiğini tarif eden bir ifadedir. Bu sözün kaynağı şu şekilde geçmektedir: İbni Kays, Kura’d-Dayf 1:95, 207; ez-Zehebî, Târihu’l-İslâm, 103. Ancak sözün kime ait olduğuna rastlayamadık.

Allah’ı sevmenin çekirdekten ağaca kadar çok mertebeleri vardır. İnsan, niyetinde daima Allah rızasını gözetmelidir. Bu niyete başka şeyler karışırsa, ibadetin ruhunu kaçırır ve bozar.

"Rüşvet" burada ücret, faydalanma,karşılık masında kullanılıyor. Halis muhabbet herhangi bir karşılık ve fayda umulmadan yapılan muhabbettir. Yani temiz ve samimi bir muhabbette kesinlikle bir beklenti, karşılık ve fayda mülahaza edilmez.

Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurur: “... Allah’ı en çok seveniniz benim. Ondan en fazla da ben korkarım...”(Buhari, İ'tisam 5)

Allah Resulünün (asm..) bu hakikat dersini, Üstad Hazretlerinin “cemaline muhabbet etmek, celâlinden havf etmek” ifadelerinin ışığında daha iyi anlayabiliriz. Allah’ın; Rahmân, Rahîm, Kerîm, Rezzak, Şâfi, Settar, Gaffar gibi cemalî isimlerine olan marifet ne kadar fazla olursa, kalbde muhabbet-i İlâhiye de o kadar ziyadeleşir.

Keza, Allah’ın Azîz, Cebbâr, Kâdir, Kahhar gibi celalî isimlerine olan marifetin artması nisbetinde de korku ziyadeleşir. Allah Resulü (asm.) bu hadis-i şerifleriyle “Allah’a iman ve marifet sahasında en ileriniz, en büyüğünüz benim” demiş oluyor.

Muhabbet ve korku iman ve marifet nisbetinde artar.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...