"Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir." Buradaki "kahramanlığın inkişaf etmesi" nasıl olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i istimal edilir."(1)

Burada kahramanlığın inkişaf etmesi, şefkat hissinin yönünün dünyadan ahirete çevrilmesidir. Yoksa şefkat zaten fıtrî olarak mükemmel bir şekilde her annede mevcuttur. Ama ekseri anneler o duyguyu ahirete tevcih edemeyip yanlış ve yersiz yerlerde heba ediyor.

Mesela, dünyevi bir tehlike karşısında canını evladına siper eden bir anne, uhrevî tehlike karşısında aynı kahramanlığı, aynı fedakârlığı ve aynı hassasiyeti gösteremiyorsa, bu kahramanlık eksik kalıyor ve yanlış kullanılıyor demektir. Eğer anneler bu şefkat hissinin ve fedakârlıklarının yönünü ahirete çevirebilirlerse, o zaman kahramanlık duygusu inkişaf etmiş ve kemal bulmuş olur.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...