“En küçük mahlûkatı vazifelerinde ücretsiz, maaşsız, kemâlsiz bırakmayan...” ne demektir? Zerrelerin hizmet ve ücretleri ile ilgili örnekler vermeniz mümkün mü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insan iyi ücret alırsa veya maaşı çok iyiyse veya çalışması ile tecrübe kazanıp kemale eriyorsa, şevkle ve zevkle çalışır. Zerreler şevkle, zevkle ve bir an olsun işini aksatmadan çalıştığına göre, onlara münasip ücret, maaş ve kemal veriliyor demektir. Bal arısının bal yaparken, bülbülün yuvasını çorap gibi örerken, tavuğun yavrusunu koruyup kollarken, akılları olmadığı halde, şevkle çalışması ve fedakarane iş görmesi buna en bariz misaldir.

Lem'alar isimli eserde Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri soruya cevap olacak niteliktedir:

“Cenab-ı Hak, kemal-i kereminden hizmetin mükâfatını, hizmet içinde dercetmiştir. Amelin ücretini, nefs-i amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki, mevcudat hattâ bir nokta-i nazarda camidat dahi evamir-i tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde, kemal-i şevk ile ve bir çeşit lezzet ile evamir-i Rabbaniyeyi imtisal ederler. Arıdan, sinekten, tavuktan tut tâ şems ve kamere kadar her şey kemal-i lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek, hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığından âkıbeti ve neticeleri düşünmeden mükemmel vazifelerini îfa ediyorlar.”(1)

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Sekizinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...