"Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış." Buradaki "dehşetli hadiseler" neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hâsıl-ı kelâm: Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ve câmi istidadını hissetmiş. Ve insan, acip cemiyetli istidadıyla yalnız bu kısacık, dağdağalı dünya hayatı için yaratılmamış."(1)

Burada insanlığı uyandıran üç temel ikazdan bahsedilmektedir.

1. Harpler: Bunlara Birinci ve İkinci dünya savaşlarını, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarını, Hitler, Mussolini, Stalin ve Mao gibi zalimlerin zulümlerini misal olarak verebiliriz. Evet, harpler insanın fani olduğunu ve bu dünyanın baki olmadığını en net ortaya koyan hadiselerin başında geliyor.

2. Fenler: Evet, fenlerin inkışafı ile insan her hadisenin son derece hikmet ve ilim ile dolu olduğunu, tesadüfün bu hadiselere karışamayacağını ve kendisinin de başıboş olamayacağını, kendisine konmuş olan bedeni ve ruhi mucizelerin sadece bu dünyaya münhasır olamayacağını göstermiştir.

3. Dehşetli hadiseler: Bu zamana ait olan dnsizlik ve inkar akımları, Deccal ve süfyanın tezahürleri, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin vazifeleri gibi dehşetli hadiseler insanı uyandırmış ve ahirete yönelmesini sağlamıştır.

Bu dehşetli hadiseler, insanlığa dünya hayatının acı ve çirkin yüzünü gösterip, hadiseler karşısında ne kadar aciz ve fakir olduğunu hissettiriyor. Bu da insanın dünya için değil ahiret hayatı için dizayn edildiğinin bir ispatı bir delili oluyor.

Öyle ise insanlığı sadece dünyaya yönlendirip bütün gayeleri dünya olan izm ve ideolojilerin ne kadar sapkın ve batıl olduğu aşikardır.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...