"Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bütün hayatımda, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeden kat'î bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki: Muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi zîr ü zeber eden düşmanlık ve adavet, her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstehak ve çirkin ve muzır bir sıfattır..."

"Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti."(Hutbe-i Şamiye, Dördüncü Kelime)

Cenab-ı Hakk'ın insanın fıtratına koyduğu her hissin bir müspet bir de menfi karşılığı vardır. Allah'tan bizi uzaklaştıran her şeye düşmanlık edilmesi gerekirken, kendi nefsimiz namına beslediğimiz düşmanlığın bize getirdiği yıkımı görmek aklın gereğidir.

Dünyada yaşanan büyük savaşlar ve arkasından gelen yıkımlar, insanlara düşmanlığın nefis hesabına kullanılmasının faturasını gözler önüne serdi.

Evet, düşmanlığın vakti bitti; bunun en büyük ispatı Birinci ve İkinci Dünya savaşlarıdır. Bu savaşlarda milyonlarca insanın canı, malı ve namusu heba ve helak oldu. Düşmanlığın cisimleşmiş hâli olan bu savaşların insanlığa hiçbir faydasının olmadığı ağır ve pahalı bir şekilde göründü. İnsanlık bu dehşetli savaşları gördükten sonra, savaşın çıkış noktası olan düşmanlık duygusuna var gücü ile düşmanlık etmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- UHUVVET, ADÂVET, İHTİLAF, İTTİFAK.

- Risale-i Nur Işığında Terörle Mücadele ve Kitle İmha Silahlarından Arınma.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...