"Beşerin her taifesi birer nevi ibadetle fıtrî gibi meşgul olması..." Birçok insan ve taifesi ibadetsiz bir ömür sürüyor; burayı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetler iradî ve gayr-i iradî olmak üzere iki kısımdır. İradî olan ibadetler insanın kendi şuur ve iradesine bakıyor. Ama bir de insanın iradesinde olmayan fıtrî ve tabiî bir ibadeti vardır.

İnsanın mahiyetinde bulunan ve ruhuna takılan bütün duygu ve latifeler, âza ve cihazlar cemaati, fıtrî bir şekilde ibadet etmektedirler. Kâinatta her şey Allah’ı hamd ile tesbih edip, O’na bir şekilde ibadet ediyor.

Diğer bir husus, tesbih ve ibadette irade ve şuur sahipleri bilerek ve irade ederek tesbih ve ibadette bulunuyorlar. İrade ve şuur sahibi olmayan diğer mahlûkat ise vazife ve fıtrat itibari ile tesbih ve ibadet yapıyorlar. İradesiz ve şuursuz olan bu mahlûkat, lisan-ı halleriyle ve vazife noktasından fıtrî olarak tesbih ve ibadette bulunuyorlar. Onlar hal ve vazife noktasından ne yaptıklarını bilmeseler de Allah biliyor. Allah’ın bilmesi tesbih ve ibadet noktasından kâfidir.

Bir vazife ya da ibadetin husulü, yani gerçekleşmesi huzura, şuur ve niyete bağlı değildir. Nitekim kâinatta her bir atom parçacığı mükemmel vazife ve ibadet yapmasına mukabil, onda zerre kadar bir huzur ve şuur yoktur, yani ne yaptığından habersizdir. Demek bir şeyin hâsıl olması huzura bağlı değildir.

Saat vakti bildirmek noktasında husul içindedir, ama ne yaptığını bilmediği için huzur içinde değildir. İradesiz ve şuursuz mahlûkatta huzur yerine husul hâkim, şuur ve irade sahiplerinde de huzur hâkimdir ve olmalıdır. Yani tesbih ve ibadetlerimizi kime ve nasıl yaptığımızdan haberdar olmalıyız. Ne kadar huzur varsa, o kadar kalite vardır, demektir.

İnsanların ekseriyeti huzur ve şuur ile ibadet yapmasalar da, husul tarzı fıtrî bir ibadeti yapıyorlar. Ebu Cehil ne kadar inkâr etse de, onun vücudunda çalışan her bir hücre ve âza fıtrî ibadeti terk etmez. Zaten Üstad Hazretleri de bu fıtrî ibadeti ifade etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...