Besmelenin "abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?"

"C - Kudret-i ezeliyenin, kâinattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallûkundan husule gelir. Bu itibarla, بِسْمِ اللّٰهِ kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesirini celb eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!"(1)

"İnsan esmanın bütün nurlarına muhtaçtır."(2)
"İhtiyacı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmıştır."(3)

Sonsuz acziyle beraber sayısız düşmanları vardır. Âlemin edvarına dağılmış hududsuz belaları def ve hacatını tedarik için onlarla alakalı esmanın imdadına muhtaçtır. Mesela insan acelecilik belasında Ya Sabur; inkıbaz halinde Ya Kâşif, hiddet anında Ya Halim, firkat anında Ya Varis, hastalıkta Ya Şafi, cimrilik mübtela olduğunda Cevvad, Kerim, belalar musallat olduğunda Ya Dafia’l-beliyyat, yalnızlık vahşetinde Ya Mûnis gibi isimlerden istimdad eder.

İşte bismillah, ism-i Celal ile istimdad olduğundan ve ism-i Celâl olan Allah lafzı tüm esmayı, Zat-ı Zülcelale işaret ile ifade ettiğinden, insan besmele ile yapmak istediği maddi veya manevi bir fiili ifa edebilmek için, o fiille alakalı muhtaç olduğu ismin veya isimlerin nurunun imdadına mazhar olur.

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fatiha Suresi.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Habbe.
(3) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...