"Binler Müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın su-i âkıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, kâfir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur'ân'ın ve edyân-ı semâviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzip olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir merhametsizliktir."

"Çünkü mâsum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârâne şefkat etmek, o biçare hayvanlara şedit bir gadr ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın su-i âkıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar olmak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik ve şenî bir gadirdir." (1)

Birisi küfür ve dinsizlik adına bir kitap yazar, bu kitap sayesinde binlerce insan şek ve şüpheye düşerek imanını kaybeder. Binlerce insanın imanının gitmesine vesile olan bu dinsize acımak ve onu cehennemden kurtarmaya çalışmak ya da onun yanmasını kalbine sığıştıramayıp cehennemi ve azabı inkar etmek tam bir safsata tam bir sapkınlık olur. Masum hayvanları parçalayan canavara acımak gibi yani.

Benzer bir mantık günahlar için de geçerlidir. Bir edepsiz bir hayasız, kitle iletişim araçlarını kullanarak bir günah işler ya da bir günah tertip eder ve milyonlarca insanın bu günaha düşmesine ya da izlemesine vesile olur. Bu günaha sebep ve vesile olan adamın cehennemde yanmasını şefkate zıt görüp sapkın bir anlayışa girmek de ayrıca bir sapkınlık oluyor.

Küçücük bir kız çocuğunun ırzına geçip sonra onu parçalara ayırarak öldüren bir caninin idam edilmesine, "Ben idama karşıyım." deyip, o caninin idamına karşı çıkmak tam bir cehalet ve safsata olur.

İnsanlara ve Müslümanlara maddi ve manevi zararlar veren kişilere, yaptıkları bazı dünyevi faydalı işlerden dolayı dua etmek, onların aleyhlerine konuşturmamak ve hatta savunmak da tam bir safdilliktir.

Bu tarz merhametler, yersiz ve yolsuz merhametler oluyor. Sonsuz merhamet sahibi Allah, böyle cani ve alçakların cezalandırılmasını normal ve uygun görürken, bizim cüzi şefkatimizle o canilere acımak adına cehenneme, azaba, idama karşı çıkmamız ya da inkar etmemiz tam bir çelişki tam bir ahmaklıktır.

Su-i akıbet, ya küfre girip ebedi cehennemi boylamakla olur ya da günahlar yüzünden kabir ve cehennem azabına maruz kalmakla olur. Nihayetinde her iki durumda kötü bir sondur.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (46. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Essebebü kel fail sırrı bu günaha sevk adam adamlar da işliyor ,değil mi? (Açıklamalar için Allah razı olsun)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kim günaha sebep olursa günahı işlemiş gibi olur. Kim de sevaba sebep olursa o da sevabı işlemiş gibi olur. Bu yüzden "Sebep olan işleyen gibidir." denilmiştir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...