"Deniz dibinde balıklar" insanların küfründen nasıl rahatsız oluyorlar ki "İstirahatimizin selbine sebep oldular." diyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların imansız olması, mü’minlerin günahlara girmesi, ibadetlerini yerine getirmemesi; bela ve musibetlerin artmasına sebeptir. Bela ve musibetler de sadece suçlulara değil, masumlara, diğer canlılara ve mahlûkata da zarar veriyor.

Mesela bir zelzele, sel baskını, toprak kayması veya kuraklık gibi umumî musibetler geldiği zaman, sadece insanlar değil, diğer canlı türleri de bundan nasibini alıyor. Bu mana ayette şu şekilde tasvir ediliyor:

"Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar." (Enfal, 8/25)

Üstad Hazretleri bu ayet-i kerimeyi şöyle izah etmektedir:

"Yani, 'Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.'"

"Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dar-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kalıp, ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i sâfilîne girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile mânevî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı."(1)

Hulasa olarak, burada balıklar diğer canlı türler namına verilmiş bir misaldir. İnsanların zulüm, isyan ve ibadetsizlikleri yüzünden gelen musibet ve belalardan dolayı bütün canlılar doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görüyor ve rahatları kaçıyor, demektir. Zira kâinat parçalanmaz bir bütün gibidir. Bir köşesinde olan hâdise, bir şekilde diğer köşesinde hissediliyor. İlmin bugün ispat ettiği ekolojik denge buna şahittir.

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...