"Bir kalemle beş yüz nüsha" tabiri ile neşredilen duadaki kalem, Hüsrev Ağabey'in kalemi midir? Teksir makinası ile basılan Osmanlıca eserler mi duaya sebep?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu dua her kitabın arkasına Üstadımızın yazdırdığı duadır:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
يَا اَللهُ - يَا رَحْمٰنُ - يَا رَحِيمُ - يَا فَرْدُ - يَا حَىُّ -
يَا قَيُّومُ - يَا حَكَمُ - يَا عَدْلُ - يَا قُدُّوسُ

"İsm-i Âzamın hakkına ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine, bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetü’l-Firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede daima muvaffak eyle. Âmin. Ve defter-i hasenatlarına, Sözler mecmuasının herbir harfine mukabil, bin hasene yazdır. Âmin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle. Âmin."

"Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes’ut eyle. Âmin. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Âmin. Ve bu âciz ve biçare Said’in kusuratını affeyle. Âmin.

Umum Nur şakirtleri namına
Said Nursî"(1)

Burada geçen "Bu zat, dokuz on sene zarfında dört yüz risale kadar dikkatli ve tevafuklu olarak Risale-i Nur'dan yazdığı gibi"(2) ifadesi açıkça Hüsrev Ağabey'den bahsetmektedir. Burada herhangi bir tevil veya tabire ihtiyaç bırakmadan açık ve net bir ifade mevcuttur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Konferans'dan Sonra.
(2) bk. Kastamonu Lahikası, 73. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Firaki
Cevâben yazdığınız duâda Hüsrev Abinin ismi niçin yok? Bu isimsiz şekilde basılmasına kim karar vermiş? Medâr-ı tenkid bir mes'ele olduğundan vuzuha kavuşmasını ricâ ediyoruz. İsim zikrederek "Âhirinde yazınız" emri, eskimez yazılı risalelere mi has?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
büşram
DUADA BASTIRAN DEĞİL YAZAN TABİRİ VAR BUNA BİR ÇOK RİSALEDE ŞAHİD OLDUM
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mütekellim
Kardeşlerim! hizmetlerin ilk inkişafında ve başlarında Üstadımız birçok ağabeyimize iltifat etmiştir. Yazılan risalelerin arkalarına yazıda maharetli ve çalışkan olan ( Hüsrev ağabey gibi) değerli isimleri duaya dahil etmiştir. Fakat zamanla artık bu eserler dünyanın her tarafına yayılması vaktinde artık ismin fazla ehemmiyeti yok, bu hizmetleri yapanları genel anlamda zikretmek ve duayı küllileştirmek namına isimler artık çıkarılmıştır. Risaleleri yazmak çok kıymetli olduğu gibi bunları bastırmak, okumak, okutmak ve anlatmak ta çok kıymetlidir. Zerre kadar dahi olsa ihlaslı amel aramaya çalışmak lazım. Allah ihlasımızı artırsın ve yapılan tüm müspet hizmetleri takdir etmeyi nasip eylesin. Çünkü bir insan İslam dini ve Risale-i Nur hizmeti adına yapılan hizmetleri takdir ettikçe o hizmetten hisse alır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...