Birinci Basamak'ta, semavatın sekeneleri olan meleklerin de insanlar ve cinler gibi "seyir, mütalaa ve dellallık" yaptıkları ifade ediliyor. Bu benzetmenin ana maksadı ne olabilir?

Soru Detayı

- Ayrıca cinler ve insanlar sadece zemini mi mütalaa ediyorlar, Bunların semayı mütalaa etme imkânları yok mudur?
- Semanın ve zeminin sakinlerinin, bu mütalaa noktasında bir mukayesesini yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlar gerek yeryüzündeki mahlûkatı, gerek semadaki sistemleri, yıldızları, ışınları ancak icmalî olarak düşünebilirler. Yani, Güneşi bir lamba, yıldızları birer mum kadar görürler. Mesela, Güneş'in hususiyetleri konusunda sadece o sahanın mütehassısları teferruatlı bilgiye sahiptirler. Ancak, onlar da Güneşi devamlı temaşa ve tefekkür edecek halde değillerdir. Teleskoplarla Güneşi biraz daha yakından görseler bile, teleskopun başında sürekli beklemezler. O halde, Güneşi temaşa ve tefekkür etmek için, -tabiri caizse- hususî vazifeli, bütün işi o olan ve onu çok uzaklardan değil en yakından görecek, bilecek, ondaki harikaları temaşa ve onun tesbihini temsil edecek melekler lazımdır.

Cinler de insan nev’inden daha geri bir mahiyete sahiptirler, onların da kabiliyetleri bu vazifeyi tam olarak yapmaya yetmez.

İnsanların nazarı sema âlemini bütünüyle tefekküre kâfi gelmemekle birlikte, onun muhakeme gücü, tefekkür boyutu melek nevinden ileridir.

Her melek ancak, kendine verilen vazifeyi yapacak bir fıtrata sahiptir. İnsan ise her mesleği seçebiliyor, her ilmi tahsil edebiliyor. Ama en büyük meleklerden olan Cebrail, Azrail’in işini yapamıyor; Azrail de vahiy getiremiyor.

İnsanın tefekkür noktasına, meleklerden üstünlüğünün bir yönü de şudur:

Bir meyve ağacını temaşa eden bir melek onun güzelliğini, tenasübünü, kuru ağaçtan o yumuşak meyvelerin çıkmasındaki harika icraatı ve terbiyeyi seyredebilir, ancak o ağacın meyvelerinin tadına bakamaz, onların ne gibi vitaminler taşıdığını, bunların da insana nasıl faydalar sağladığını bilemez.

Güneşe müekkel melekler, Güneş'in ışığını bilseler bile, ısısını bilmezler. Onu ancak, ateşten yaratılan cinler ve ısıdan anlayan insanlar düşünebilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...