Birinci Mektup'ta hayat mertebelerinden bahsederken, Hz. İdris, Hz. İlyas, Hz Hızır ve Hz. İsa'dan bahsediliyor. Hz. İdris ve Hz. İlyas niçin göğün katlarına çekilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"(Ey Muhammed)! Kitapta İdris'e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik." (Meryem, 19/56-57).

Hz İdris (a.s) hakkında nazil olan diğer iki ayet-i kerime:

"(Ey Muhammed)! İsmail, İdris, Zü'l-kifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi." (Enbiyâ, 21/85-86).

İdris (a.s) hakkında indirilen bu ayetlerden onun peygamber, dosdoğru, yüce bir mevkie yükseltilmiş, sabırlı, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi vasıflara sahip olduğu görülmektedir. O mevkie neden çıkarıldığı hususunda ayet ve hadislerde bildiğimiz bir sarahat olmadığı için tam bir izah yapmak mümkün değildir.

"(Hz. İlyas) milletine; 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbınız önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mı taparsınız?' demişti." (Sâffât, 37/124-126).

Ayet-i kerimede geçen "Ba'l" o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi "Bek" olan bu halkın, tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin isminin "Ba'lebek" olduğu rivayet edilmektedir.

Rivayete göre Hz. İlyas (as) İsrailoğullarına Hızkil (a.s)'dan sonra gönderilmiştir. İnsanları Allah'a imana çağıran Hz. İlyas (as), kavminin Ba'l putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı önce iman etmesine rağmen, daha sonra irtidat ederek Hz. İlyas (a.s)'ı öldürmeye kalkmıştır. Hz. İlyas (as) yedi sene kadar dağlarda ve bayırlarda dolaşmış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmiş, iman etmemeleri üzerine, o beldeye üç yıl hiç yağmur düşmemiştir. Daha sonra Hz. İlyas (as)'ın duasıyla yağmur yağmasına rağmen yine İlyas (a.s)'a iman etmemişlerdir.

Kendisinden sonraki Benî İsrail peygamberlerinden Kur'an'da ismi zikredilen Elyasa’ (a.s)'ı Hz. İlyas (as) yetiştirmiştir. Rivayete göre kavminin imansızlığına kızan İlyas (a.s), Allah Teâlâ'dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine tayin edilen bir yerde yanında Elyasa’ (a.s) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet nişanesi olarak da aşağıda kalan Elyasa’a hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir.

Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrailoğullarının Tevrat menşeli rivayetleridir. İşin doğrusunu en iyi Allah bilir (bk. İbn Kesîr, Tefsiru'lKur'ani'l Azîm, VII, 31).

İbn Ke­sir, İsrâiliyâttan olan bu rivayetlerin bütünüyle yalanlanmasa da sıhhatinin çok uzak bir ihtimal olduğunu söyler. (el-Bidâye, 1, 338.)

Bu cevap Sorularla İslamiyet sitemizden alınmıştır:

- Hz. İlyas Aleyhisselam'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...