"... 'Bismillâhirrahmânirrahîm' de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, sonsuz azamet ve kibriya sahibi iken, insan nihayetsiz derecede zillet içinde ve hakir bir mahlûktur. Sonsuz kibriya sahibi olan Allah ile insan arasındaki münasebetin sebebi, Allah’ın sonsuz merhameti ve şefkatidir. Yani nihayetsiz zillet ve hakaret içinde olan insanı, Allah’a muhatap ve dost yapan sır şefkattir. Allah insana sonsuz şefkatinden dolayı tenezzül ediyor. Öyle ise insanı Allah’a yaklaştıracak ve dost kılacak en kısa ve keskin yol şefkat hakikatine yapışmaktır.

Besmeledeki Rahman ve Rahim isimleri Allah’ın bu şefkat ve merhamet yüzünü en güzel bir şekilde temsil eden iki isim, iki unvandır. İnsan bu iki ismin manasını kâinatta güzelce okur ve o isimlerin hükmünce yaşarsa, Allah’ın sonsuz şefkatine ve rızasına nail olur. İnsanı Allah’a yaklaştıracak ve dost yapacak en sağlam ve kestirme yol, bu şefkat hakikatidir. Bu şefkat hakikati olmasa sonsuz azamet ve kibriya sahibi olan Allah’ın bir nazarına mazhar olamazdık. Bu anlamda insanın en büyük şefaatçisi ve yardımcısı Allah’ın sonsuz şefkati ve merhametidir. Bu yüzden Allah "Rahmetim gazabımı geçti de insanları yarattım."(1) diye buyurmaktadır.

Yani bizim var olma ve Allah’a muhatap olma nedenimiz, Allah’ın sonsuz merhameti ve şefkatidir ki, bu merhamet ve şefkatin en saçık ve bariz unvanı besmelenin içindeki iki mübarek ve bereketli olan Rahman ve Rahim isimleridir.

(1) bk. Aclunî, Keşfü'l-Hafâ, 1/448.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ender56

"Bismillahirrahmanirrahim de" Bundan maksat besmelenin hakikatimi?ve bu hakikatle insan Allah'ın rahmetine ulaşılırmı diyor üstad?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Besmelede Allah, Rahman ve Rahim olmak üzere Allah’ın üç ismi bulunuyor. Bu isimlerden Rahman ve Rahim isimleri rahmet ve şefkati ifade ediyor. Rahman ve Rahim isimlerinin tecellileri ise kainatın en büyük en parlak en göze çarpan hakikatleri oluyorlar. Üstadımız bu hususu şu şekilde ifade ediyor:

"Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede, rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlûkatı terbiye eden, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve, bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kâinatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan, bilbedâhe, rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hâli âlemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren, bilmüşahede, rahmettir. Ve bu fâni insanı ebede namzet eden ve ezelî ve ebedî bir Zâta muhatap ve dost yapan, bilbedâhe, rahmettir."

Ayrıca Allah’ın rahmetine ulaşmada ya da rahmetini üzerine çekmede besmele bir anahtar vazifesi görüyor. Üstadımız bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkâr bir hakikat-i mahbubedir. Bismillâhirrahmânirrahîm de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şuââtıyla o Sultana muhatap ve halil ve dost ol."

"Ey insan! Bil ki, o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç ise, Bismillâhirrahmânirrahîm'dir."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...