"Biz öyle bir Zat’ın sanatıyız ki, bütün bu âlemimizi, bizi yaptığı ve suhuletle icad ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir Zat’tır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur’larda, “her şeyi yapamayanın bir tek şeyi de yapamayacağı, her şeyin her şeyle bağlı olduğu” ehemmiyetle nazara verilir.

Her şeyi nihayetsiz bir suhuletle yaratan Cenab-ı Hak, bu kâinat ağacından da bitkileri, hayvanları ve insanları yine nihayet derece kolay olarak süzmekte, yaratmaktadır.

Allah’ın kudreti sonsuzdur. Bu sonsuz kudrete nisbeten az ile çok, büyükle küçük, zerre ile Güneş, fert ile nev arasında bir fark olmadığı muhtelif derslerde, bilhassa On Altıncı Söz'de ve Yirminci Mektub’un “Ve hüve alâ külli şeyin kadir” bahsinde geniş olarak izah ve ispat edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...