"Bütün eşya bir tek zâta verilse, bu kâinatın icadı ve tedbiri, bir ağaç kadar kolay ve bir ağacın halkı ve inşası, bir meyve kadar suhuletli ve bir baharın ibdâı ve idaresi, bir çiçek kadar âsân ve hadsiz efradı bulunan bir nev’in terbiyesi ve,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir kişinin çok şeyleri idare etmesi, çok kişilerin bir şeyi idare etmesinden çok daha kolay çok daha mantıklı ve çok daha akla yatkındır.

Mesela, bir askeri on komutanın yönetmesi, on askeri bir komutanın yönetmesinden daha zor daha mantıksız daha akıl dışıdır. Bu sebeple ordular bölümlere ayrılıp her bölümün başına bir komutan tayin edilmiştir. Şayet her bölümün başına aynı derece ve yetkide birden fazla komutan tayin edilmiş olsa idi, o odunun tedbir ve idare edilmesi imkansız olurdu.

Örnekten yola çıkacak olursak, kainat da bir ordu gibidir ve bu ordunun tek bir kumandanı tek bir İlahı tek bir yaratıcısı vardır, o da Allah’tır. Şayet birden fazla İlah olmuş olsa idi, kainatın tedbir ve idare edilmesi mümkün olmazdı.

Üstelik Allah’ın sonsuz ilim, irade ve kudret sıfatları ikinci bir ilaha hem ihtiyaç bırakmaz hem de varlık anlamında müsaade etmez. İki sonsuzun beraberce var olması mantık açısından da imkansız bir durumdur.

Allah’ın kudreti sonsuz olduğu için, mertebe ve derecelerden münezzehtir. Yani Allah’ın sonsuz kudreti karşısında bir ağacı yaratmak ile bütün kainatı yaratmak eşittir ve aynı makamdadır. Derece ve makam, gücü sınırlı olan şeylerde olur. Mesela, insanın gücü cüzi ve sınırlı olduğu için bir bardağı kaldırması bir masayı kaldırmasından daha kolay ve daha ehvendir.

Ama sınırsız güç sahibi Allah açısından her şeyi yaratmak ile bir şeyi yaratmak aynı derecede kolay ve aynı makamda basittir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...