"Burhan-ı kat’î ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam, hâlî değil, ya dimağında bir sofestai gizlenmiş..." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- burhan-ı kat’î ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam, hâlî değil, ya dimağında bir sofestai gizlenmiş, karıştırıyor; veyahut kalbini delerek bir müvesvis saklanmış, ihtilâl ediyor; veyahut yeniden dine müşteri olmuş, tenkitle almak istiyor. (misalleri nasıl olabilir ?)

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Burhan-ı kat’î ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam, hâlî değil, ya dimağında bir sofestai gizlenmiş, karıştırıyor; veyahut kalbini delerek bir müvesvis saklanmış, ihtilâl ediyor; veyahut yeniden dine müşteri olmuş, tenkitle almak istiyor."(1)

Kesin bir delil ile sabit olmuş bir hakikati dine zıt bir şeymiş gibi görmek mesela, dünyanın yuvarlak oluşunu dine aykırı bir şeymiş gibi algılamak, kalp ve aklın sağlıklı ve sağlam bir şekilde işlemediğini gösterir.

Aklıselim kalbi sağlam bir insan, kesin bir hakikat ile dinin çatışmayacağını bilir ve bu konuda asla bir tereddüt yaşamaz.

Şayet tereddüt yaşıyor ise ya aklı sofestai yani kuşkuculuk ile malul / hasta ya kalbinde vesvese hakim ya da dinin özünü ve hakikatini tam hazmedememiş demektir. Yoksa aklı dini hazmetmiş, kalbi tam teslim olmuş, dinde kadim / yerleşmiş birisi asla böyle bir tereddüt yaşamaz.

Kainatın yaratılış kanunları ile dinin emirleri asla birbirine zıt olamaz, çünkü ikisinin de müellifi, tesis edicisi Allah’tır. Allah kendi koymuş olduğu bir yasaya bir hakikate zıt bir hüküm koymaz. Yeter ki yaratılış kanunu kesin ve sağlam olsun.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, On İkinci Mukaddeme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...